آنالیز شغلی

بهترین ابزار ها برای آنالیز شغل از دیدگاه ارگونومی

چشمها : برای دیدن و مشاهده کردن

مغز: برای تخیل و ابداع راههای تازه

تیم: مسلما دو سر بهتر از یک سر فکر میکند و چهار سر بهتر از دو سر

دوربین ویدئویی : برای مشاهده شغل در یک اتاق کنفرانس و انجام طوفان فکری


 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید