ارگونومی ادراکی چیست؟

خیلی از ما با شنیدن کلمه ارگونومی یاد این تعریف میافتیم " متناسب سازی سیستم با انسان" بدان معنا که محیط ، تجهیزات و وظایف می توانند انتخاب شده و برای تناسب با توانایی های و محدودیتهای انسان ، طراحی شوند.مثالهای آن می تواند از قبیل ارگونومی فیزیکی شامل طراحی وسیله ای برای بلند کردن بار ، انتخاب شکل ابزار برای پیشگیری از پوسچرهای نامناسب و کاهش حرکات و وظایف اضافی برای افزایش بهره وری یا کاهش ضایعات باشد.

ارگونومی ادراکی به عبارت دیگر تمرکز بر تناسب بین توانایی ها و محدودیتهای  ادراکی انسان و ماشین ، وظیفه ، محیط و .. می باشد. مثال از کاربردهای آن می تواند طراحی یک نرم افزار مناسب که استفاده از آن راحت باشد،طراحی علایم تا افراد موضوع و مفهوم آنرا براحتی درک کنند، طراحی اتاق خلبان یا اتاقهای کنترل نیروگاههای هسته ای برای آنکه کاربران دچار خطاهای فاجعه بار نشوند...

/ 0 نظر / 48 بازدید