مهارتهای آموزش موثر

یکی از کارگاههای مفید آموزشی که در آن شرکت داشتم . کارگاهی تحت عنوان پیشگیری از HIV در محیط کار بود ..یکی از مباحث جذاب این کارگاه بحث نحوه آموزش بود که امیدوارم متن زیر مورد توجه شما قرار گرد.

مهارتهای آموزش موثر

/ 1 نظر / 6 بازدید
رضا

درود مث همیشه تکی