روش کاربردی ارزیابی استرس گرمایی

روش کاربردی ارزیابی استرس گرمایی

 

مهندس فیروز ولیپور

 

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

 

 

چک لیست شناسایی فاکتورهای مؤثری که امکان خطر را برای پرسنل فراهم می‌کند. چک لیست زیر برای محیط‌های که استعداد و آمادگی استرس گرمایی و طاقت فرسایی گرمایی را دارند. توصیه شده است مشاهدات اولیه به ما کمک می‌کند تا شناسایی کنیم امکان «اضافه شدن ریسک» برای کارگرانی‌که در معرض فاکتورهای خطر هستند و ممکن است آمادگی و استعداد افراد را برای استرس گرمایی افزایش دهد. این چک لیست به عنوان جایگزینی برای معاینات پزشکی بکار نمی‌رود. این شاخص‌های که لیست شده است ممکن است بعنوان نماینده و معرف موقت یا دائم شرایط باشد و رسیدگی دقیق برای هر کدام از افراد مورد مطالعه باید به دنبال مسائل پزشکی و قبل از اینکه به کار گمارده شوند بکار رود. ممکن است شاخص‌های بیشتری وجود داشته باشد که در این لیست نباشد و افزایش ریسک کارگران نسبت به استرس گرمایی را بیان کنند. چک لیست کاربردی برای کارگرانی که در محیط‌های گرم کار می‌کنند و در معرض تماس با گرما هستند، چک لیست را با بله یا خیر تیک بزنید، هر جواب مثبت ممکن است شاخصی در کاهش دادن خطر استرس گرمایی باشد اگر شک و تردید دارید، با یک پزشک مشورت کنید.

 

پی دی اف همین مطلب بطور کامل

 

بررسی محیطی

 

این بخش چهار پارامتر محیطی که در دمای محیط‌ کاربرد دارند را توضیح می‌دهد آنها شامل: دمای تشعشعی- دمای هوا- رطوبت و سرعت جریان هوا هستند هر جدول یکی از این پارامترها را نمایش می‌دهد که توضیح داده شده و روشن هستند، هر پارامتر بر طبق یک عدد از نمره ریسک توضیح داده شده استهرچه که نمره بالاتر باشد ریسکی که منجر به استرس گرمایی می‌شود بیشتر است.

 

محیط را مشاهده کنید، از توضیحاتی که به دست آورده‌اید یادداشت برداری کنید، و ستون سمت چپ را تیک بزنید پس برای تشریح کردن محیط کار در بهترین حالت است خودتان محیط کار کردن را مشاهده کنید. این به شما کمک می‌کند تا برای نظم و رتبه دادن به پارامترها بهتر عمل کنید.

 

اگر شما در ارزیابی کردنتان نتوانستید وضعیت محیط کار را ببینید و بهترین حالت کار را تشریح کنید یا اینکه اطمینان حاصل نکردید، ستون نمی‌دانم (Don’t know) را در قسمت پایین جدول تیک بزنید. این مقدمه‌ای بود برای زمانی که شما در ارزیابی مطمئن نیستید و نیاز دارید که به سمت جزئیات بیشتر در ارزیابی کیفی هدایت شوید

 

رسیدگی محیط‌های گرم

 

3-5) این بخش ‌دهد چهار پارامتری محیطی و دو پارامتر فردی که باعث گرمایی محیط می‌شوند، را توضیح می‌دهد که عبارتند از:

 

پارامترهای محیطی- دمای هوا، دمای تشعشعی- رطوبت و سرعت جریان

 

پارامترهای فردی- میزان متابولیک و لباس پوشیدن

 

هر جدول یکی از این پارمترها را نشان می‌دهد، که توضیح و روشن شده است، هر پارامتر بر طبق یک عدد از نمره خطر توضیح داده شده استکه در نمره بالاتر، ریسک بیشتری که باعث استرس گرمایی بشود وجود دارد، محیط را ببینید، از توضیحاتی که ارائه شده است یادداشت برداری کنید، و ستون را تیک بزنید (در سمت چپ) سپس بهترین حالت از محیط کار را که مشاهده کرده‌اید، تشریح کنید. این به شما کمک می‌کند تا برای نظم و رتبه دادن به پارامترها بهتر عمل کنید.

 

اگر شما در ارزیابی کردنتان نتوانستید وضعیت محیط کار را ببینید و بهترین حالت کار را تشریح کنید یا اینکه اطمینان حاصل نکردید، ستون نمی‌دانم (Don’t know) را در قسمت پایین جدول تیک بزنید، این مقدمه‌ای بود برای زمانی که شما در ارزیابی مطمئن نیستید و نیاز دارید که هدایت شوید به سمت جزئیات بیشتر در ارزیابی کیفی

 

دمای هوا

 

1-3-5)

 

تخمین خطر تأئید دمای هوا در استرس گرمایی

 

دمای هوای اطراف کارگر را ملاحظه کنید و تحلیلهای ذهنی زیر را انجام دهید

 

آیا تخمین مشاهده‌ای را از دمای هوا تدارک دیده‌اید؟ بله/ خیر

 

-اگر جوابتان بله است، ستونی که بهترین حالت از دمای محیطی که شما ارزیابی کرده‌اید را نشان می‌دهد. تیک بزنید اگر شما فکر می‌کنید که بیشتر از یک دمای هوا در محیط وجود دارد، پس بیشتر از یک ستون را تیک بزنید. اگر جوابتان خیر است، قسمت نمی‌دانم (Don’t konw) را تیک بزنید و ارزیابی کیفی خطر استرس گرمایی را اجراء کنید،

 

 

تشریح چیزهایی که در محیط می‌بینید

 

امتیاز

 

تیک

 

خنک

 

1-

 

 

طبیعی

 

0

 

 

کمی گرم

 

1

 

 

گرم

 

2

 

 

داغ

 

3

 

 

خیلی داغ

 

4

 

 

نمی‌دانم

 

 

 

 

پی دی اف همین مطلب

 

ادامه دارد...

 

/ 6 نظر / 19 بازدید
احسان

مطالب وبلاگ جالب بووووود..........

احسان

فعلا......خدانگهدار....تا يه فرصت ديگه....

امير

آقا مهران سلام مارا برای دکتر فيروز برسون