ایمنی اره رادیال(اره تسمه ای)

ایمنی اره رادیال(اره تسمه ای)

اره تسمه ای اره دواری است که به سمت پایین چوب را در جهت آوندها یا خلاف جهت آوندها اره می کند.از ویژگیهای این اره مثل اره رومیزی چند کاره بودن آن است.بازوی این اره می تواند به سمت بالا و پایین رفته و یا به طرفین بچرخد و همچنین در عمق با یک زاویه افقی جهت برش تنظیم شود.در ضمن تیغه این اره را می توان با تیغه های دیگر,دیسکها و متعلقات دیگر تعویض کرد.جهت بریدن چوب در خلاف جهت آوندها اپراتور چوب را به سمت خود در راستای حفاظ حرکت می دهد.

 

خطرات بالقوه

تماس با تیغه های این اره معمولا  زیاد اتفاق می افتد.اگر تیغه های اره تسمه ای به سمت عقب و لبه میز حرکت کند به بدن اپراتور برخورد کرده باعث آسیب دیدگی می شود.

راه حل

1- بستن نیمه بالایی اره با یک هود بسته.حفاظ نیمه پایینی باید قابل تنظیم و متحرک باشد که بتواند بالا بیاید و بطور خودکار با قطر چوب هماهنگ شود .

2- نصب یک متوقف کننده قابل تنظیم جهت محدود کردن فاصله جلویی تیغه در حین برش

3- استفاده از یک تسمه محدود کننده یا وسیله مشابه جهت محدود کردن حرکت ماشین به سمت جلو یا عقب میز.همچنین باید از پیچ خوردن تیغه در حین ارتعاش دستگاه جلوگیری کرد.

ارزیابی مضاعف ایمنی

بستن محکم قطعه در حین انجام کار برش با گیره.باید توجه داشت قبل از ثابت شدن کامل تیغه هرگز قطعه تکان یا اندازی گیری نشود.

خطرات بالقوه

گیرکردن قطعات در تیغه یا تغذیه دستگاه خلاف جهت حرکت اره ممکن است باعث پرتاب کار به سمت اپراتور گردد.همچنین ممکن است تکه ها و پوشال چوب در تیغه اره گیر کرده باعث شکستگی آن می شود.

راه حل

نصب یک بر چسب هشدار دهنده در هنگام حرکت و چرخیدن اره ، همچنین در هنگام اره کردن یک حفاظ جهت جلوگیری از پرتاب قطعه کارتعبیه گردد.

ارزیابی مضاعف ایمنی

در هنگام اره کردن در جهت عکس آوندهای چوب اپراتور در کنار دستگاه و هندل آن قرار گیرد و از حفاظ مناسب چشم و صورت استفاده کند.

 

نگارش : سید حمید رضا حسینی

OSHAمنبع: سایت

/ 1 نظر / 21 بازدید
صادقی

قابل توجه دوستان اره ی رادیال با اره ی تسمه ای کاملا متفاوت است لطفا این موضوع را مدنظر داشته باشید. مطالب ارائه شده در مورد اره ی رادیال است و نه اره ی تسمه ای