شطرنج و ارگونومی

 

مسلما در صورتی که ارتفاع میز متناسب با قد این قهرمان ملی کشورمان درنظر گرفته می شد نیازی به گرفتن این وضعیت های نامناسب بدنی توسط ایشان نبود البته شرایط بد محیطی از نظر تهویه هم مزید بر علت بود

با وجود تمام این شرایط ایشان افتخار بزرگی آفریدند. مبارک باد.

/ 0 نظر / 7 بازدید