امید در زندگی

 

امید در زندگانی بشر انقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان. " هوگو

 

 

روزی تصمیم گرفتم که دیگر همه چیز را رها کنم . شغلم ‏را دوستانم را ،زندگی ام را !

 به جنگلی رفتم تا برای آخرین بار با خدا‏صحبت کنم . به خدا گفتم : آیا میتوانی دلیلی برای ادامه زندگی برایم بیاوری ؟

 و جواب‏او مرا شگفت زده کرد.

او گفت : آیا درخت سرخس و بامبو را می بینی؟

پاسخ دادم : بلی .

 فرمود: ‏هنگامی که درخت بامبو و سرخس راآفریدم، به خوبی ازآنها مراقبت نمودم . به آنها نور‏و غذای کافی دادم . دیر زمانی نپایید که سرخس سر از خاک برآورد و تمام زمین را فرا ‏گرفت اما از بامبو خبری نبود . من از او قطع امید نکردم . در دومین سال سرخسها بیشتر‏رشد کردند و زیبایی خیره کننده ای به زمین بخشیدند اما همچنان از بامبوها خبری نبود  .من بامبوها را رها نکردم. در سالهای سوم و چهارم نیز بامبوها رشد نکردند . اما من ‏باز از آنها قطع امید نکردم. در سال پنجم جوانه کوچکی از بامبو نمایان شد. در ‏مقایسه با سرخس کوچک و کوتاه بود اما با گذشت 6 ماه ارتفاع آن به بیش از 100 فوت‏رسید. 5 سال طول کشیده بود تا ریشه های بامبو به اندازه کافی قوی شوند. ریشه هایی‏که بامبو را قوی میساختند و آنچه را برای زندگی به آن نیاز داشت را فراهم می کرد.
‏خداوند در ادامه فرمود : آیا می دانی در تمامی این سالها که تو درگیر مبارزه با ‏سختیها و مشکلات بودی در حقیقت ریشه هایت را مستحکم می ساختی . من در تمامی این مدت‏تو را رها نکردم همانگونه که بامبو ها را رها نکردم.
‏هرگز خودت را با دیگران ‏مقایسه نکن و بامبو وسرخس دو گیاه متفاوتند اما هر دو به زیبایی جنگل کمک می کنن.‏زمان تو نیز فرا خواهد رسید تو نیز رشد می کنی و قد می کشی !
‏از او پرسیدم : من ‏چقدر قد می کشم .
‏در پاسخ از من پرسید : بامبو چقدر رشد میکند؟
جواب دادم : هر ‏چقدر که بتواند .

گفت : تو نیز باید رشد کنی و قد بکشی ، هر اندازه که ‏بتوانی

/ 2 نظر / 18 بازدید

خيلي عالي بود مرسي

جواد

خیلی قشنگ نوشتین[لبخند]