کتاب طراحی سیستم های نهویه صنعتی

طراحی سیستم های نهویه صنعتی

تالیف: دکتر احمد نیک پی

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

انتشارات: فن آوران
نوبت و سال چاپ: اول.۱۳۹۳
تعداد صفحه: ۳۸۴
قطع کتاب: وزیری

چکیده:

کار در محیط های ناسالم ضمن کاستن از بهره وری باعث ایجاد بیماری ها و حوادث شغلی می شود هزینه های سنگینی بر جامعه و محیط زیست تحمیل می کند علیرقم پیشرفت هایی که در سال های اخیر در حوزه  بهسازی محیز های شغلی  حاصل شده  باز هم این تصور ایجاد میشود  که ایا  محیط های شغلی محلی  برای توجیه یکسری فعالیت ها به قیمت از بیین بردن زیر ساخت های انسانی و زیست محیطی با هدف ایجاد جامعه ای ناسالم و غیر مولد در آینده است...


/ 0 نظر / 75 بازدید