فیلمهای آموزشی ایمنی فرایندی

انجمن ایمنی مواد شیمیایی ایالات متحده یا Chemical Safety Board در واقع نهادی بین المللی است که حوادث مربوط به صنایع فرایندی را مورد تحقیق و بررسی (Investigation) قرار داده و درسهای آموخته شده را بصورت گزارشات مبسوط و  فیلمهای آموزشی در اختیار عموم قرار می دهد. ضمن مشاهده فیلم ها با روش تحقیق و بررسی، علتهای ریشه ای رخداد حوادث و  راههای پیش گیری از آنها آشنا خواهید شد.

برای مشاهده تعدادی از این فیلمها به لینکهای زیر مراجعه نمایید:

https://www.dropbox.com/s/touvnb8f9uigwe3/Exxon-BatonRouge-Animation.mov?dl=0

https://www.dropbox.com/s/c3tg8q9xkr1o41f/ExxonAnimation-small.mov?dl=0

https://www.dropbox.com/s/koc8mk7htw072xp/MGPI%20Videos.mov?dl=0

/ 0 نظر / 663 بازدید