ایمنی در آزمایشگاه

ایمنی در آزمایشگاه

مهران قلعه نوی

 

 

توضیح عمومی :

 

دستیابی به محل های کاری ایمن و بهداشتی مسئولیت تشکیلات ، مدیر آزمایشگاه ، پرسنل سرپرستی و در نهایت خود پرسنل آزمایشگاه می باشد . هر کارمند آزمایشگاه بایستی از هر تلاشی برای حفاظت خود و همکارانش دریغ ننماید . مدیر آزمایشگاه بایستی بداند که حوادث علت دارند و بنابراین بوسیله یک برنامه ایمنی خوب قابل پیشگیری هستند .

 

یک مشکلی که مدیر آزمایشگاه با آن روبرو میشود ، تعارض آشکار میان نیازمندیهای ایمنی و دقت و کارایی بیشتر در انجام فعالیتها می باشد . به عنوان مثال لغو (ممنوع کردن ) مکش پیپت با دهان می تواند بیشتر نادرست باشد تعارض بیشتر زمانی است که موادی که معمولا مورد استفاده در رویه کاری قرار می گیرند خطرناک نباشند . کار با پیپت یا استفاده از هودها ، دستکشها یا ماسکهای صورت ، مدیر آزمایشگاه را با مقاومت بسیاری از کارمندان قرار می دهد . عموما مدیر بایستی ابتکار خود را در شروع روشهای ایمنی ترجیحا با قبول کارهای غیر عملی فرض شده ، به کار گیرد .

 

 

سازماندهی برای ایمنی

 

اگرچه مسئولیت تعیین و اجرای برنامه ایمنی آزمایشگاه نهایت با مدیر آزمایشگاه است ، استثنا در آزمایشگاههای کوچک ، مطلوب است تا مسئولیت اعضا کارمند به عنوان نماینده به افسر ایمنی واگذار شود . افسر ایمنی بایستی بخشی از تیم مدیریتی برای بهینه سازی آموزش ایمنی ، بازرسی ها ، تلقین فکری به کارکنان جدید و فراگیری بروز اطلاعات ایمنی باشد . در تاسیسات بزرگ افسر ایمنی ممکنه به صورت پاره وقت یا تمام وقت باشد . افسر ایمنی بایستی ببینید که تجهیزات حفاظت فردی پرسنل در دسترس باشد و مناسب استفاده شود . افسر بایستی بازرسیهای دوره ای تجهیزات اضطراری از قبیل اطفا کننده های حریق ، سیستمهای هشدار و علادم ایمنی را انجام دهد . بازرسی دوره ای آزمایشگاه برای خطراتی که تحت پوشش قرار نگرفته اند مشاهده کند که پرسنل قوانین ایمنی را رعایت می کنند . و تذکرات را به افراد برای آگاهی از فعالیتهای ایمن بدهد .

 

ایمنی پرتو ها بخش ویژه ای از کل برنامه ایمنی است . یک فرد فنی لایق بایستی به عنوان افسر ایمنی پرتو در نظر گرفته شود . RSO از منابع رادیواکتیو اطمینان حاصل کندو تجهیزات پرتو بطور ایمن بر طبق قوانین فدرال استفاده شود. یک کمیته ایمنی بایستی تعیین شود و بایستی حمایت مدیر آزمایشگاه را داشته باشد . پیشنهادات کمیته بایستی جدی تلقی گشته و بدون معطلی اجرا گردد . کمیته های ایمنی شامل افرادی است با تخصصهای گوناگون که در تصمیم سازی مرتبط با فعالیتهای ایمنی کمک می کنند .

 

به عنوان مثال شیمیستها درباره حمل مواد شیمیایی خطرناک در بخش باکتریولوژی بینش داشته باشند این اسناد می تواند ارزش آموزشی داشته باشد . بهتر است که به طور دوره ای اعضای کمیته ایمنی چرخشی باشند تا بیشتر پرسنل شانس خدمت کردن داشته باشند .

 

با استفاده از یک فرم گزارش استاندارد سوابق کلیه حوادث ، بازرسیها ، آموزشها بایستی نگهداری شود . گزارش بایستی شامل اطلاعات کافی برای قادر ساختن افسر ایمنی سرپرست و مدیر برای تعیین اینکه چه اتفاقی افتاده ؟ زمان و مکان حادثه و نوع صدمات اگر وجود دارد و پیامدهای آن را شامل می شود . سازمان ایمنی و بهداشت شغلی نیاز به ثبت علل اصلی حوادث که باعث ناتوانی شده در یک چارچوب مشخص دارد اگرچه آن برای ثبت تمامی حوادث از قبیل آنهایی که در ارزیابی برنامه ایمنی کمک می کند مفید واقع می شود . ثبت زمان و ماهیت هر حادثه ممکنه اهمیت بیشتری داشته باشد اگر ناتوانی رخ داده باشد و ادعای خسارتی برای کارگر اختصاص یابد یک فایل از پیشنهادات افسر ایمنی یا کمیته ایمنی تهیه نمایید تا بخوبی تمامی فعالیتهای انجام شده بوسیله کارگران به عنوان بخشی از برنامه ایمنی نمایان باشد . آموزش در تکنیکهای ایمنی نیازمند تلاش سنجیده بوسیله مدیریت است . در آزمایشگاههای بزرگ ، سمینارهای ایمنی مفید هستند . استفاده از تکنیکهای آموزشی شامل فیلمهای آموزشی ، و ابزارهایی از قبیل خاموش کننده های حریق یا رسپیراتورها ، جداولی که در آن خطرات شیمیایی آمده و روشهای مناسب برای حمل و نقل آنها و دستورالعمل هایی برای ایمنی آنها توضیح داده شود . به صورت دوره ای آموزش بایستی تجدید شود .

 

 

تجهیزات ایمنی برای آزمایشگاه

 

3 نوع از خاموش کننده های حریق عموما موجود است .

 

1- خاموش کننده های آبی برای حریقهایی با مواد قابل احتراق عادی از قبیل چوب و کاغذ مفید است

 

2- پودر خشک شیمیایی موثر در مقابل بیشتر حریقها ، اما اختصاصا شامل مایعات آتش گیر و فلزات و حریقهای الکتریکی

 

3- دی اکسید کربن مفید برای حریقهای کوچک شامل مایعات آتش گیر و برای استفاده محدود اطراف ابزار و تجهیزات الکترونیکی مفید می باشد .

 

بسته به پتانسیل خطرات یک آزمایشگاه ممکنه بیشتر از یک نوع در هر اتاق خاموش کننده داشته باشد و به آسانی در محلی در دسترس دور از خطر قرار داشته باشد.خاموش کننده های هالوژن در اتاقکهای الکترونیکی ویژه با تجهیزات کامپیوتری که ممکنه بوسیله خاموش کننده های متداول آسیب ببینند به کار میرود .

 

 

پتوهای حریق

 

در محلی به آسانی در دسترس قرار گیرد نزدیک هر آزمایشگاه

 

دوشهای ایمنی

 

دوشهای ایمنی بخش درستی از یک آزمایشگاه می باشد و در حوادثی که در آن اسیدها ، سودسوز آور یا سایر مایعات مضر ، آتش گرفتن لباسها و دیگر فوریتها وجود دارد ، مورد استفاده قرار میگیرد . دوشها در محلی مناسب که یک آبگذر داشته باشد قرار دهید و کف زیر آن را از یخ زدگی محافظت و دایم و بطور منظم تست کنید .

 

 

شوینده های چشمی :

 

اهمیت شوینده های چشمی بحث انگیز است . در زمان حادثه پرسنل به طور غیر ارادی به سوی سینکها می روند و با فشار زیاد چشمها را می شویند اما کمتر به سوی محل شوینده های چشمی می روند ،‌ بنابراین شوینده های چشمی را در سینکها قرار دهید . برخی از متخصصین معتقدند که جریان نوار مانند آب در شستن چشم تمایل به جلو بردن ذره داخل چشم داشته تا آنکه آنرا بیرون بیاورد . استفاده از بطریهای شستشوی چشم و مشکلاتشان در جاهای دیگر توضیح داده شده است .

 

 

سپرهای حفاظتی :

 

بیشترین رواج استفاده از سپرهای ایمنی برای حفاظت پرسنل در برابر تشعشع از قبیل پرتوی لیزر و ماورابنفش منتشره میباشد . هودهای شیمیایی مناسب با شیشه ایمنی و درهای قابل حرکت فراهم کنید . حفاظها را زمانیکه با شیشه خلا یا سیستمهای تحت فشار کار میشود مورد توجه قرار دهید.

 

 

جعبه های ایمنی

 

جعبه های ایمنی برای کاهش پیامد حادثه برای پیشگیری از از پاشش مواد مضر طراحی می شود . جعبه ها برای انتقال مواد شیمیایی بویژه اسیدهای غلیظ و قلیا بکار میرود . از قوطی های ایمنی تایید شده بوسیله آزمایشگاه استفاده کنید .

 

 

سیستمهای محدود ویژه :

 

کار با مواد یا ارگانیسمهای بی نهایت خطرناک یا آنهایی که ایروسلهای یا بخارت سمی با عفونی تولید میکنند ، بایستی در یک سیستم ویژه محدود انجام شود . چهار نوع اصلی وجود دارد . هودهای فیوم ، هودهای جریان آرام ، هودهای خطرناک بیولوژیک و جعبه های دستکش دار .

 

 

هودهای فیوم :

 

برای حفاظت کارگران از مواد خطرناک هودهای فیوم جریان هوایی را از آزمایشگاه درون هود ، فراهم می کنند . هوا بعلاوه هر ماده سمی از هود مکش می شود . روشها بایستی برای محدد کردم سمیت انتشار یافته طراحی شود . بخاطر حدود کمی مواد سمی در هر مکش اجازه داده شده است . اسکرابرها برای جمع آوری مواد قابل حل شدن (حلالها) یا ذراتیکه مفید هستند اما پیشگیری از انتشار اصلی ترجیح داده میشود . استفاده از هود با سرعت جلوی نامناسب یا الگوی جریان غلط ممکنه پرسنل را مورد مواجهه جدی قرار دهد . حداقل سرعت جلویی بایستی نگهداشته و جریان هوای بوسیله وسایلی که بایستی کنترل شوند ، حفظ گردد .

 

 

هودهایی با جریان آرام :‌

 

برای پیشگیری از آلودگی نمونه ها ، آزمایشگاهها می توانند از هودهای جریان آرام یا هودهای فیوم جریان آرام استفاده کنند . یک هود جریان آرام هوایی برای اجتناب از آلودگی نمونه ها بوسیله محیط آزمایشگاه فراهم میسازد اما هیچ سیستم مکشی نداشته و کارگران را از نمونه های منتشر شده حفاظت نمی کند . هود فیوم با جریان آرام هم هوای مطمئن و هم مکش دارد جریان ها بایستی با دقت برای دستیابی به حفاظت هم نمونه و هم کارگران تنظیم شوند .

 

 

هودهای خطرناک بیولوژیک :

 

هود خطر بیولوژیکی یک هود فیوم با جریان آرام ویژه است که برای پیشگیری از آلودگی بیولوژیکی کشتها بصورت همزمان ارگانیسمهای کشت را از تماس با کارگران انتقال ارگانیسمهای زنده یا اسپور بوسیله جریان غشایی و سیستم مکش جلوگیری می شود این هودها بطور عادی برای تست و دریافت گواهی سالی یکبار بررسی میشود . لامپهای ماورابنفش داخلی زمایکه این هود ها برای استریلیزاسیون داخلی بکار میرود .

 

 

جعبه های دستکش دار :

 

ابن جعبه ها برای ایجاد ایزولاسیون کافی بکار می روند. کارگر با هیچ ماده یا آلودگی درون جعبه تماس ندارد . تجهیزات و مواد می تواند در جعبه قرار بگیرد زمانیکه آلودگی زدایی شدند یا از یک قفل در حین استفاده بگذرند . اپراتور با دستانش در یک دستکش پلاستیکی یا لاستیکی که کاملا آب بندی شده کار می کند . بسیاری از طراحی ها برای بسیاری از آزمایشات قابل استفاده است . جعبه دستکش دار در فشار منفی نگهداری میشود هر هوای خارج شده از درون یک فیلتر کامل و جاذب مناسب اگرلازم باشد عبور داده می شود . هوای مکشی بایستی حجم کوچک و از مواد آزمایشی تمیز باشد. یک نقص در نگهداری فشار منفی نشاندهنده نشتی است و احتیاج به متوقف کردن کار دارد.

 

یک عنوان کوتاه مدت 1جعبه های دستکش دار کیف دستکش پلاستیکی متورم بود اما فقط اگر در هودفیوم مود استفاده قرار می گرفت . مواد خطرناک در درون کیف در جعیه ای مناسب در طول دستکاری نگهداری میشد. جعبه های اب بندی یا مواد رقیق شده ممکنه حذف شوند از جعبه دستکش یا کیف اما پیشنهاد میشود که پروتکلهایی برای این قبیل مراحل تهیه شود. بازبینی شده و تایید شود.

 

 

تجهیزات حفاظت فردی و مواد :

 

تجهیزات حفاظت فردی شامل روپوش آزمایشگاه ، دستکش ها ، کفشها ، کلاه ،‌عینکها ،‌سپرها و سایر ایتمهای ایمنی توسط افراد به کار می روند . انتخاب و استفاده آنها ، ناظر بر فعالیتهای ویژه ای است که انجام میشود ،‌قرار دارد. این قبیل تجهیزات برای حفاظت مهم اند اما همچنین به عنوان یک یادآوری کننده نیاز ایمنی انجام وظیفه می کند . اگر نیاز به این تجهیزات تعیین شود این از مسئولیت مدیران و سرپرستان است که از استفاده انها اطمینان حاصل کنند .

 

پوشیدن لباس

 

پوشیدن لباس فردی یک مانع میان فرد و خطر ایجاد میکند . کارکنانی که با مواد رادیواکتیو کار می کنند مواد سرطانزای احتمالی ، و مواد آسیب زا ممکنه نیازمند باشند تا زمانیکه وارد محیط کاری می شوند لباس آزمایشگاه پوشیده و دوباره هنگام ترک محل کار لباس را تعویض کنند . این فقط از انتقال مواد خطرناک به خارج از محیط کار کمک نمی کند بلکه همچنین حمل و تمیز کردن لباسها را نیز شامل می شود . لباسهای مصرف شده آزمایشگاه بایستی سوزانده شوند .

 

 

دستکشها :

 

دستکشها بسیار مهم هستند . دستکشهای لاستیکی ممکنه زمانیکه مایعات خطرناک حمل میشود . دستکشهای سربی برای حمل مواد رادیولوژیک و دستکشهای جراحی برای حمل مواد آسیب زا مورد استفاده قرار میگیرد. دستکشهای عایق برای حمل مواد داغ و سرد ضروری است اما از استفاده دستکشهای آزبستی اجتناب شود . دستکهای کتانی برای حفاظت از دستگاهها(ابزارها ) دستکشهای چرمی سنگین برای حمل حیوانات ممکنه مورد نیاز باشد. انتخاب صحیح دستکشها یک مشکل جزیی نیست .

 

در حال حاضر اطلاعات در مورد تراوش مواد در دستکشها در رنج وسیعی از حلالها در دسترس می باشد .

 

 

کفشهای ایمنی :‌

 

کفشهای ایمنی مورد نیاز در آزمایشگاهها در جاییکه مواد یا تجهیزات سنگین حمل میشوند . مورد نیاز میباشند . در وضعیتی مشابه کلاههای سخت ممکنه مورد نیاز باشند اگر ماشینکاری در بالای سر در آزمایشگاه انجام میشود .

 

 

عینکهای ایمنی :

 

حتی اگر احتمال وقوع حادثه کوچک باشد، پیامد حوادث چشمی ممکنه بسیار جدی باشد. تمامی پرسنل آزمایشگاه بایستی از عینکهای ایمنی استفاده کنند. اینها از ترشح مواد ،‌برخورد مواد پرتاب شده ، پودرها یا مواجهه با پرتو ماورابنفش پیشگیری میکنند . عموما عینکهای ایمنی استفاده نمی شوند اگر چه تمامی چشم را محافظت می کنند . اگر کار دارای خطرات ویژه برای چشم باشد حفاظهای اضافی را مد نظر قرار دهید . به عنوان مثال استفاده از لنزها با فیلترهای مخصوص برای دمیدن در شیشه ، جوشکاری ، کار با لیزر یا مواجهه با شکلهای دیگری از تشعشع اگر یک فرد بایستی در اتاقی با اشعه ماورابنفش کار کند . عینک ایمنی با حفاظ کناری یا گوگلها با قطعات جامد استفاده کنند. برای فعالیتهای مطمئن حفاظت را برای مواجهه پوستی فراهم کنید . در کار با اسید یا مواد خوردنده از سپرهای حفاظتی صورت برای حفاظت نه فقط چشمها بلکه کل صورت استفاده کنید ..

 

 

رسپیراتورها :

 

رسپیراتورها بایستی برای موقعیتهای اضطراری که در مواجهه با گازها ، فیومها یا آیروسلها بوجود می آید در دسترس باشد و اتاق قبل از ورود تهویه گردد . در آزمایشگاههایی که از گاز سمی از قبیل برون تری فلوراید، کلرین ، دی متیل آمین ، اکسید اتیلن ، فلورین و برمید هیدروژن استفاده میکنند و رسپیراتورها تهیه شود و ترجیحا از نوع رساننده هوا(SCBA) یا دمنده هوا باشند اگر آزمایشگاهی از حیوانات عفونی استفاده می کند که خطر آیروسلها ی عفونی نیز وجود دارد از رسپیراتورهای تصفیه کننده هوا یا ماسکهای صورت استفاده شود .

 

 

ذخیره سازی مواد :

 

در ذخیره سازی مواد ضروری است که بدانیم ماهیت شان ، پیامد حوادثی از قبیل ریختن یا انفجار یا حریق که در اثر آن مواد بوقوع می پیوندد. به عنوان یک قانون عمومی حجم زیادی از واکنشگرها یا معرفها را در محیط کار ذخیره نکنید(انبار نکنید) . بلکه استفاده از ظرفهای کوچک که مقدار مصرف روزانه یا هفتگی کار را داشته باشد ، کافی است. مواد شیمیایی که واکنش میدهند یا اتش سوزی باعث میشوند یا ترکیبات خطرناک در شرایطی که به آنها اجازه مخلوط شدن داده میشود و حوادث رخ می دهد را با هم انبار نکنید. ترجیحا مواد خطرناک را در یک محل مشخص انبار نمایید.

 

حلالهای آتش گیر را در محفظه هایی که بوسیله NFPA تایید شده یا یخچالهای ضد حریق نگهداری کنید . از محفظه های ویژه برای حلالهای اتش گیر در حجمهای بیشتر از 2 لیتر استفاده کنید یا زمانیکه حجم مجموع حلالهای آتش گیر در اتاق بیشتر از 1/8 لیتر میشود. (حلالهای آتش گیر مایعاتی با نقطه اشتعال زیر 60 درجه سانتیگراد و فشار بخار کمتر از 275 کیلو پاسکال در 38 سانتیگراد میباشد ) .

 

 

کیتهای ریزش شیمیایی :

 

محیطهای کاری و انبار را با کیتهای ریزش شیمیایی مجهز کنید که از منابع تجاری یا در آزمایشگاه تهیه میشود . از کیتهای با سایز مناسب برای جمع آوری اسیدها ،‌ قلیاها و حلالها استفاده کنید .

 

 

خطرات آزمایشگاه ها :

 

بسیاری از خطرات آزمایشگاهها اغلب مشاهده میشود . اما شناسایی تمامی خطرهای محتمل در توسعه یک برنامه موثر ایمنی بسیار مهم است .

 

خطرات شمیایی :

 

صدمات شیمیایی ممکنه داخلی یا خارجی باشد . صدمات خارجی از مواجهه پوستی با مواد خورنده یا سوزش آور از قبیل اسیدها ، مواد پایه ای یا نمکهای انبارشده باشد . مراقبت برای پیشگیری از حوادث از قبیل تراوش و ریزش از محفظه بصورت تصادفی توجه به تجهیزات خوردگی در نهایت منجر به خطرات ایمنی از جمله نقص تجهیزات می گردد . صدمات داخلی از تاثیرات سمی یا خوردنده مواد جذب شده توسط بدن میگردد.

 

 

اسیدهای معدنی و آلی :

 

بسیاری از اسیدهای معدنی و پایه ها حدود مواجه شغلی دارند و ACGIH تی ال وی آنها را تعیین نموده است . این حدود مواجهه قابل قبول و حدود آستانه مجاز نشاندهنده بیشترین غلظت هوایی است که کارگران می توانند با آن مواجه شوند را بیان می کند . فیومهای این اسیدها شدیدا برای چشم و سیستم تنفسی تحریک کننده هستند . اسیدهای مایع یا جامد سریعا می توانند باعث سوختگی شدید پوست و چشم گردند زمانیکه اسیدها برای افزایش میزان حل شدن مواد آلی گرم میشوند آنها خطر بیشتری دارند چون فیومهای تولید شده و واکنش اسید داغ بسیارسریعتر روی پوست خواهد بود.

 

اسیدها و پایه ها را جداگانه در فضایی که بخوبی تهویه شود و بدور از مواد فرار آلی و اکسید شونده قرار دهید . از محفظه هایی (لاستیکی یا پلاستیکی) برای انتقال اسیدها و پایه ها استفاده کنید. با اسیدهای غلیظ و بیسها فقط در یک هودفیوم شیمیایی مناسب کار کنید . به آرامی اسید و باز را به آب اضافه کنید. (با میزان ثابت) برای جلوگیری از پاشش. اگر تماس پوستی رخ داد کل محل آلوده شده را با آب بشویید و اگر تحریک پوستی بوجود آمد به پزشک مراجعه کنید. لباسها را تا بعد از اینکه تمیز شوندتعویض نکنید . وسایل چرمی (مانند تسمه و کفشها ) اسید را در خود نگه میدارند حتی اگر با اب شسته شوند و ممکنه باعث سوختگیهای شدید در صورت پوشیده شدن ، شوند . اسید پرکلریک در تماس با مواد آلی بصورت انفجاری یا آسیب زایی واکنش می دهد . از هودهای فیوم آزمایشگاهی با اسید پرکلریک برای واکنشگرهای آلی استفاده نکنید بویژه حلالهای فرار . به علاوه این خطرات ، اسید پرکلریک سوختگی های شدید در تماس با پوست چشم یا راههای تنفسی ایجاد میکند .

 

صدمات عمومی همراه با هیدروکسید سدیم ، سوختگی پوست و چشم می باشد. حلال هیدروکسید سدیم به عنوان رقیق کننده 5/2 نرمال باعث آسیب شدید چشمی می گردد. هیدروکسید سدیم و دیگر قلیاها تولید گرمای قابل ملاحظه ای می کنند . (اغلب منجر به جوشیدن میشود)

 

 

ترکیبات فلزی و معدنی :

 

عموما تمامی خطرات شیمیایی آزمایشگاه را مورد توجه قرار دهید و از یک دستورالعمل استفاده کنید. حمل مواد شیمیایی در یک هودفیوم با استفاده از حفاظت بینایی و پوشیدن یک روپوش آزمایشگاه انجام شود . در مورد تماس های پوستی تصادفی ، محل مورد نظر را با آب فراوان بشویید و بوسیله پرسنل پزشکی تحت درمان قرار گیرد اگر تحریک وجود دارد سمیت ، احتیاط و اطلاعات کمکهای اولیه از منابع مختلف در دسترس است . برخی از خطرات مخصوص فلزات و ترکیبات معدنی در زیر آمده است. آرسنیک و نیکل دارای سمیت بالا و ممکنه سرطانزا باشند از تنفس ، خوردن و تماس پوستی با آنها اجتناب کنید . آزید سدیم سمی است و با اسید ، سمیت بیشتر اسید هیدروبوریک تولید میشود . زمانیکه قطراتی از آن هدر می رود . ممکنه با مس و پلمپ سربی به شکل

 

‌ آزیدهای فلزی که بی نهایت منفجر شونده هستند. آزیدها ممکنه توسط افزودن حلالهای غلیظ نیتریت سدیم از بین بروند. 5/1 میلی گرم ازید سدیم بی هایت سمیت فوق العاده بریلیم و ترکیباتش بوسیله TLV پایین 2 میکروگرم بر مترمکعب منعکس می شود. بریلیم یک ماده مشکوک به سرطانزایی در مردان است. با احتیاط بسیار زیاد و فقط در هود فیوم آزمایشگاه یا جعبه دستکش دار حمل شود. سیانیدها به عنوان واکنشگر مورد استفاده قرار می گیرند و ممکنه در نمونه ها حضور داشته باشند. سیانید هیدروژن یک گاز کشنده است . محلولهای سیانید را اسیدی نکنید تا زمانیکه سیانید هیدروژن ممکنه تشکیل شده و رها شود.

 

جیوه در بین فلزات منحصر به فرد بوده چون در دمای اتاق مایع است و فشار بخار قابل قبول دارد . TLV جیوه ممکنه بسیار افزایش یابد در اثر شکسته شده دماسنج جیوه در یک اتاقی که تهویه ضعیفی دارد. به علت فراریت بسیار زیاد و سمیت بالا ،‌حمل جیوه و ترکیباتش بسیار با حتیاط و یک کیت تمیز کننده استفاده کنید . نمکهای پرکلریک منفجر شونده بوده زمانیکه با مواد قابل احتراق ترکیب شود آنها خطر انفجار داشته و بسیار تحریک کننده برای چشم ،‌پوست و سیستم تنفسی دارد . در حمل و نقل و انبار کردن پرکلراتها احتیاط کنید . بروهیرید سدیم ممکنه در آب تجزیه شده و هیدروژن رها شود. در نتیجه خطر انفجار تشکیل می شود . مشابه با بسیاری از مواد شیمیایی معدنی محرک بسیار شدید پوست و سیستم تنفسی می باشد .

 

حلالهای آلی و واکنشگرهای آلی

 

بیشترین حلالهای مخصوص در این کتاب دارای TLV برای مواجه شغلی می باشند . جدول 8-1 را ببیند) بیشتر واکنشگر آلی یا بیشتر حلالهای آلی که تی ال وی ندارد بدان معنی نیست که کمتر خطرناک هستند . برخی از ترکیبات مورد استفاده در این دستورالعمل مشکوک به سرطانزایی بوده و بایستی با احتیاط فراوان کار شود . این ترکیبات شامل هم حلالها و واکنشگرها ، معرفها از قبیل بنزن ، تتراکلرید کربن ، کلروفرم ، 1-4 دی اکسان ، تتراکلرواتیلن و بنزیدین می باشد.

 

/ 3 نظر / 52 بازدید
مرکز سلامت محیط و کار

با سلام از اينکه به وبلاگ مرکز سر زديد متشکرم در آينده نزديک پيوند مربوط به وبلاگ شما درج خواهد شد اميدوارم جايگاه مناسبی نيز برای درج لينک وبلاگ مرکز در نظر بگيريد مطمئناْ حمايت شما و دوستان شما و ارائه نظرات و پيشنهادات ارزشمندتان برای مديريت مرکز بسيار راهگشا خواهد بود

مهشید

سلام ببخشید شما می دونید از چه سایتی می تونم در مورد bel شاخص تماس بیولوژیک (BEL:Biological Exposuer level اطلاعات بگیرم؟ تنها تونستم اینو بفهم شاخص تماس بیولوژیک ابزاری است برای ارزیابی میزان تماس افراد با مواد شیمیایی. در نتیجه پایش بیولوژیک، تماس کلی افراد با مواد شیمیایی موجود در محیط کار از طریق اندازه‌گیری شناساگرهای مناسب در نمونه‌های بیولوژیک در زمان‌های مشخص حاصل می‌‌شود. http://www.modares.ac. اما مطالب بیشتری میخوام[گریه] چون باید یکشنبه این شاخصو به استاد توضیح بدم

حجی

عالی بود.تشکر