برنامه اطلاع رسانی مخاطرات مواد شیمیایی(HAZCOM)

 

برنامه اطلاع رسانی مخاطرات مواد شیمیایی

سید شمس الدین علیزاده

 کارشناس ارشد بهداشت صنعتی ، اداره کل HSE وزارت نفت

رضا میرزایی

اداره کل بازرسی وزارت کار، کارشناس بهداشت حرفه ای

مقدمه

         امروزه هزاران ماده شیمیایی در محیطهای کاری مورد استفاده قرار میگیرند و میلیونها نفر از کارکنان در مواجهه با یک یا چند ماده شیمیایی خطرناک می باشند. در حال حاضر حدود 000/650 ماده شیمیایی وجود دارد که هرساله صدها ماده به این مواد افزوده می شوند. این مواد مشکلات جدی برای کارکنان و کارفرمایان ایجاد نموده اند. عدم استفاده صحیح از مواد شیمیایی و مواجهه با هریک از آنها می تواند منجر به بسیاری از اثرات جدی بهداشتی از قبیل ناراحتی های قلبی، صدمه به سیستم عصبی، صدمه به کبد و کلیه و ریه شود. ممکن است برخی از مواد شیمیایی از نظر بهداشتی خطری نداشته باشند ولی خطرات حریق و انفجار را بوجود آورند. بنابراین اطلاع رسانی مؤثر در مورد خطرات آنها ضروری است و باید کلیه افرادیکه با این مواد مواجهه دارند از خطرات آنها آگاهی داشته باشند. با ایجاد یک برنامه اطلاع رسانی مناسب در مورد خطرات
 می توان این اطمینان را حاصل کرد که کلیه افراد در مواجهه با مواد شیمیایی از خطرات آنها آگاه بوده و نیز نحوه مقابله با خطرات را می دانند.

کلمات کلیدی: ماده شیمیایی، اطلاع رسانی مخاطرات، مواجهه، MSDS، برچسب

برنامه اطلاع رسانی مخاطرات (Haz Com)

روشی است سیستماتیک جهت اطلاع رسانی در خصوص خطرات ناشی از مواد شیمیایی و نحوه مقابله با آنها. با ایجاد یک برنامه مناسب اطلاع رسانی مخاطرات،  مسئولین مطمئن خواهند شد که کلیه افراد در مواجهه با مواد شیمیایی از خطرات آنها آگاه بوده و نحوه مقابله با آنها را می دانند. فرآیند این برنامه با شناسایی مواد شیمیایی و ارزیابی خطرات ناشی از آنها آغاز   می شود و در این رابطه کیفیت یک برنامه اطلاع رسانی مخاطرات به دقت و کفایت ارزیابی خطرات بستگی دارد.

مراحل فرآیند اطلاع رسانی مخاطرات

این فرآیند دارای چهار مرحله ذیل می باشد:

دانلود ادامه مطلب

/ 0 نظر / 7 بازدید