نمرات ارائه می شود

دانشجویان عزیز به زودی نتایج اولیه امتحانات ارائه می گردد

نمره نهایی دانشجویانی که سی دی مربوط به کارکلاسی خود را تا ۸۷/۴/۱۳ ارائه نکرده  و یا فایل را ایمیل ننمایند با کسر ۲ نمره لحاظ خواهد شد.....

 

نمرات درس روشنایی در محیط کار

نمرات درس تحلیل اثر بخشی ایمنی

نمرات درس مدیریت در سیستمهای هوشمند ایمنی

نمرات درس سیستمهای پایش ایمنی

 

توضیح درباره نمرات اینکه : همانطور که در ابتدای ترم عرض کردم نمره نهایی شما حاصل فعالیتهای شما در طول ترم + حضور فعال در کلاس + کوئیز و امتحان میان ترم می باشد که هر کدام وزن مخصوص خود را داراست در نهایت تمامی این نمره ها با نمره امتحان نهایی جمع شده و نمره کل شما را تشکیل خواهد داد. لذا دوستانی که معتقدند امتحان پایان ترم را خوب داده اند نمی بایست انتظار داشته باشند نمره نهایی شان همان آزمون پایان ترم باشد...

/ 0 نظر / 2 بازدید