بهداشت صنعتی چیست؟

1-بهداشت صنعتی چیست ؟

 بهداشت صنعتی شاخه ای از علم بهداشت حرفه ای است که از بروز بیماریهایی که در محل کار توسط عوامل شیمیایی ، فیزیکی ، و بیولوژیکی بوجود می آید ، جلوگیری میکند . پزشک فقط تشخیص و درمان بیماریها و آسیب دیدگی ها را انجام میدهد ، ولی یک متخصص  بهداشت صنعتی، تشخیص ، ارزیابی و کنترل وضعیت کار را که ممکنه باعث بیماریهای شغلی در میان کارگران شود را بر عهده دارد . به عنوان یک کوشش واضح بهداشتی ، بهداشت صنعتی سعی میکند مشکلات را قبل از اینکه وضعیت به بیماری منجر شود ، حل کند . بیشتر از چندین سال است که محل اصلی بهداشت صنعتی فراتر از کارخانجات و معادن بلکه به بخشهای خدماتی و اداری نیز توسعه یافته است . بنابراین واژه صنعتی و حرفه ای به جای هم ، همراه کلمه بهداشت بکار میروند .

2-اصول بهداشت صنعتی چیست ؟

ابتدا پزشکان بودند که رابطه بیماری و وضعیت کار را تشخیص دادند. در طی قرن بیستم دکتر آ لیس همیلیتون از اولین پزشکان در امریکا بود که مشغول معالجه کارهای پر خطر در کارخانه ها بود که علل مسلم مریضها را از ریشه رسیدگی میکرد. او کارخانجاتی را که مستقیماَ وضعیتشان مرتبط با ناراحتیهای بیماری خطرناک همراه با مسمومیت با سرب بود را بازدید کرد .او بر این مطلب صحه گذاشت  که انتشار کنترل نشده گرد و غبار به هوای محل کار و تنفس آنها بوسیله کارگران ، این عوارض را  باعث شده بود . پس از تشخیص دادن مشکل، او بعنوان یک پزشک مرحله بعدی را یافت ، که آن درمان بود . او مطمئن بود که میتوان از مسمومیت با سرب جلوگیری کرد ، اگر حجم گرد و غبار منتشره در محل کار کاهش یابد . او بعنوان یک متخصص بهداشت صنعتی فکر کرد و فرایند کار را فهمید و منابع و مقدار تماس و راه حل مساله را شناسایی کرد . بهداشت صنعتی که با این نام در اواخر قرن بیستم شناخته شده ، واقعاً تا سالهای 1930و 1940 شروع نشده بود تا زمانیکه کار پیشگامانی چون آلیس همیلتون با مهندسی و شیمی کامل گردید .

بالاخره بهداشت صنعتی در بخشهای صنایع سنگین از قبیل معادن ، ریخته گری ، فلزات ، فولاد و کارخانجات اتوماتیک  و هر جایی که خطر جدی برای سلامتی وجود داشت ، بکار گرفته شد . زمینه ترقی به آرامی فراهم میشد . بین سالهای 1910 و 1940   واحدهای بهداشت صنعتی کوچک شخصی در دپارتمان کاری ( اداره کار ) توسعه یافت . مجمعهای حرفه ای بهداشت صنعتی در سال1939 تاًسیس شدند .در سال1940 یک درجه مهم دانشگاهی برای بهداشت صنعتی یا مباحث مرتبط  اعطا شد. اگر چه تا سال 1970 کاربرد بهداشت صنعتی محدود بود و در پائینترین سطح مدیریتی باقی ماند و فقط در دولت بعنوان ثانویه در بخش سرویس خدمات بهداشت عمومی فدرال بود. در طی اواخر سالهای 1960 و آغاز 1970پیوند میان اجتماع، سیاست، دانش و اقتصاد بوجود آمد که برای بهداشت صنعتی و حرفه ای یک جهش بزرگ به جلو بوجود آمد .

 3- چه اجبارهای قانونی و سیاسی اجتماعی بهداشت صنعتی را به پیش برد. ؟

سا لهای 1960 سالهایی بود که تغییرات اجتماعی سریعی بوجود آمد. یکی از نتایج این تحولات حرکاتی در جهت تشکیل حقوق بشر و ضد جنگ ویتنام بود و رشد آگاهی های بهداشتی محیطی و حرفه ای کارها سازمان یافته شد .محیط زیست بهداشت عمومی سازمان یافتن جوامع و مبارزه برای استاندارهایی برای پیشگیری محیطی و کاری .

در سال 1969 ، EPA  و در سال 1970 ویلیامز استجر  OSHA تاسیس شد .OSHA محلی امن و بی خطر را برای کارگران ضمانت میکند . با تصویب OSHAزمینه شکوفایی بهداشت صنعتی فراهم شد . در پاسخ به تهدید تصویب قانونهایی برای خشونت در محل کار بهداشت و استانداردهای ایمنی کمپانیهای بزرگ شروع به استخدام متخصصین بهداشتی صنعتی بمنظور مراقبت از کارخانجاتشان کردند . در مجموع گروههای مشاوره ای ، با افزایش تقاضا برای بازرسی کارگاهها و آموزش کارگران پیشرفت کرد . همچنین OSHA در رده مراکزی برای کنترل بیماریها قرار گرفت (دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی ) . NIOSH مختص تحقیق درباره علل بیماریهای شغلی و منابعی که منجر به افزایش آنها میشوند ، افزایش یافت و حیطه وظائف بهداشت صنعتی فراتر از کارخانجات و معادن به مراکز خدمات صنعتی و همکاری جهانی گسترش یافت . بهداشت صنعتی یا حرفه ای امروزه بصورت منظم در دانشگاهها و مراکز آموزشی سراسر ایالات متحده آموزش داده میشود .

4- تحصیلات مورد نیاز برای یک متخصص بهداشت صنعتی چیست ؟

درجه لیسانس مورد نیاز است که بهتر است دز یکی از رشته های علوم پایه باشد . عموماً بیشتر متخصصین بهداشت صنعتی درجه لیسانس یا مهندسی دارند . و یا  استاد بهداشت صنعتی یا استاد بهداشت عمومی دروس مشترک برای این درجات شامل آمار حیاتی اپیدمیولوژی سم شناسی اصول بهداشت صنعتی فرایند تو لید تهویه صنعتی و خطرات فیزیکی میباشد . در مجموع  متخصصین بهداشت صنعتی ممکنه گواهینامه بهداشت صنعتی CTH را از  بورد بهداشت صنعتی امریکا ABIH دریافت کنند. شرایط مورد نیاز برای آزمون این گواهینامه این است که داوطلب بایستی درجه لیسانس با 60 واحد درسی و 5 سال تجربه بعنوان متخصص بهداشت صنعتی داشته باشد . آزمون تشریحی 2 روز طول میکشد و آزمون تستی دانش داوطلب در 10 ناحیه علمی بهداشت صنعتی می سنجد .

چون شغل بهداشت صنعتی بوسیله دولت و فدرال کنترل نمی شد ABIH سازمانی خصوصی هیچ شخصی از طرحهایی که افراد حرفه ای بعنوان متخصص بهداشت صنعتی طراحی کرده اند جلو گیری نمی کند . اگر چه طرحهای CTH در این زمینه بطور قانونی نمی تواند استفاده شود .

5-متخصصین بهداشت صنعتی کجا و به چه کاری مشغول میشوند ؟

کار عمده بهداشت صنعتی در صنایع خصوصی و برای شرکتهای مشاوره ای است . در صنایع خصوصی متخصصین بهداشت صنعتی برنامه های ایمنی و بهداشتی را مدیریت می کنند ، تماس کار گران را با عوامل زبان آور ارزیابی می کنند ، پیشنهادات کنترلی میدهند ،  کار گران را در مورد مسایل ایمنی و بهداشتی مستمر آموزش میدهند و مقداری هم کار برای بیمه کارخانجات دولت محلی ، اتحادیه های تجاری ، آکادمیها و دانشگاهها و مراکز آموزشی . میزان فعالیت متخصصین بهداشت صنعتی بستگی به اداره ای که برای آنها کار می کنند و عملکرد شان در این ادارات دارد . میزان فعالیتشان از مدیریت برنامه های بهداشتی و ایمنی که هدف است تا پیشگیری کارکنان و تحقیق در باره امکان بیماریهای مرتبط با کار باشد . البته تعداد زیادی از متخصصین در دولتها بوسیلهOSHA  استخدام میشوند و برای تراضی صاحب منصبان ( کارفرمایان ) همچنین اتحادیه های تجاری برای بیمه اعضایشان توسعه آموزش اعضای شرکت در مذاکرات قرار دادها و نماینده اتحادیه در دادرسی و روشهای مرتبط با بهداشت و ایمنی استخدام میشوند. متخصصین بهداشت صنعتی بطور آکادمیک آموزش میدهند و تحقیقات را هدایت می کنند .

6-استاندارهای ایمنی و بهداشتی چه هستند و چطور بوسیله متخصصین بهداشت صنعتی بکار میروند؟

عموماً استانداردهای بهداشتی برای عوامل فیزیکی و شیمیایی (صدا ، ارتعاش ، گرما ، تشعشع) میزان آلودگی است که معتقدند بیشترین کارگر ممکنه هر روز در معرض آن باشد (حتی بیشتر از زمان کار ) بدون اینکه صدمات بهداشتی و بیماری بر فرد عارض شود . اصولاً این سطوح بوسیله سازمانهای خصوصی بهداشتی و ایمنی حرفه ای و گروههایی که اهمیت استانداردهایی را که در صنایع داوطلبانه موافقت میکنند ، تشخیص میدهد . استانداردها بیشتر بر اصول تجربیات انسانی و آزمایش روی حیوانات توسعه یافته است . یکی از سازمانهای مهم که استانداردها را توسعه داده است ACGIH میباشد (متخصصین دولتی بهداشت صنعتی آمریکا). استانداردهای ACGIH حد آستانه مجاز TLV  را نشان میدهد که در تمام کشورها قابل قبول است . در حقیقت زمانیکه OSHA در سال 1971 شروع بکار کرد با تمام TLV های موجود خود را تطبیق داد ، TLV های پیشنهاد شده سپس حدود تماس قابل قبول را به عنوان حدود قانونی که قابل اجرا بوسیله قانون فدرال بود را تعیین کرد . در مجموع PEL غلضت تماس را با واحد   بیان میکرد .

برخی از استانداردها جامع ترند مانند استاندارد برای موادی مانند سرب ، آزبست و کلرووینیل کلراید . برخی استانداردها شامل جزئیاتی برای روشهای پیشگیری کارگران با استفاده از لباس مخصوص ، ماسکهای تنفسی ، تستهای پزشکی و آموزش میباشد . با توجه ویژه نسبت به ناکافی بودن پیشگیری از بیماریهای مزمن بحث زیادی بر روی سطوحی است که بعنوان TLV یا  PEL مطرح است . خیلی از متخصصین در جوامع بهداشت عمومی معتقدند که TLV یا PEL نماینده توافق میان دانش علمی و سیاستهای اقتصادی است . چون PEL  ها اغلب بعنوان خطوطی که سلامتی و بیماری را از هم جدا میکند ، تفسیر میشوند آنها نقش فرمانده را در بهداشت صنعتی بازی میکنند اگرچه بیشتر متخصصین بهداشت صنعتی این عقیده را توضیح میدهند که تماس بایستی در پائینترین سطح ممکن نگه داشته شود .« پائینترین سطح ممکن » ممکنه اغلب توسط کارفرمایان (یعنی از دید اقتصادی ) تعریف شود .

از آنجائیکه PEL ها به کمیتهای قابل اندازه گیری آلودگی بازمیگردند یک بخش بزرگی از کار متخصصین بهداشت صنعتی مرتبط با اندازه گیری میزان تماس کارگران است . در چندین دهه گذشته در نمونه برداری و روشهای تجزیه ای پیشرفت حاصل شده که برای بهداشت صنعتی ابزاری با حساسیت بالا برای ارزیابی تماس شغلی فراهم نموده است .

7- توضیح دهید چطور اطلاعات برگه های ایمنی (MSDS ) و بررسیها میتواند به شناخت منابع تماس توسط متخصصین بهداشت صنعتی کمک کند ؟

  اگر هنوز مشکل شناخته ، یا مشاهده نشده (مثل نشت لوله ها) بررسی گام به گام اولین مرحله تشخیص خطر است . ابزار اصلی بررسی گام به گام ، محل کار است . در طی یک بازرسی دقیق از تمام نقاط محل کار متخصص بهداشت صنعتی برای فرایندی که ممکنه منجر به تماس با آسیابها ، ماشینهای سند بلاست .اسپری سازی یا چربی زدایی شود .تحقیق میکند و مشاهدات بهداشتی خود را روی کارگران با تمرکز بر روی سوالات زیر انجام میدهد

       ü         آیا تماس متناوب است یا منقطع؟

       ü         آیا کارگرانیکه در محیط بسته قرار دارند در آن محل تهویه کافی وجود دارد؟

       ü         آیا کارگران از وسایل حفاظتی (ماسکها) استفاده میکنند؟

  ü  آیا محل کار علائم آشکارز خطر زا بودن دارد ؟ (از قبیل ماشینهای گردوغبارزا)

شاید مهمتر این باشد که متخصص بهداشت صنعتی بایستی با کارگران و دیگر پرسنل محل کار به منظور تشخیص مسائل ویژه منطقه عملیاتی که فوراً ظاهر نمیشود ، صحبت کند . بهیار بایستی سعی کند تا موارد ویژه که ممکنه دارای خطرات شیمیایی یا فیزیکی باشند و افراد با آن در تماس هستند را تعیین مقدار کند مثل صدا ، تششع یا تماسهای بیولوژیکی . برای ارزیابی خطرات شیمیایی، بهداشتی اطلاعاتی را بوسیله خواندن برچسب و برگه های اطلاعات ایمنی جمع آوری میکند . تمام کارخانجات به داشتن برگه های ایمنی مواد روی هر تولید که عرضه میشود ، احتیاج دارند و کارفرمایان بوسیله OSHA این اطلاعات را بدست می آورند و در محل کار خود بایگانی میکنند . اگرچه برگه های لطلاعات ایمنی اطلاعات مفیدی را فراهم میکند شامل اثرات شیمیایی آن روی سلامتی و معیار حفاظتی که برای حمل آن لازم است اطلاعات جمع آوری شده از برگه های اطلاعات ایمنی در شناخت خطرات مهم است .  

8- پس از اینکه منبع خطر شناخته شد ، چطور شدت مشکل ارزیابی و سطح تماس اندازه گیری میشود؟

تعیین مقدار ، بوسیله ارزیابی سطح تماس انجام میشود. راههای زیادی برای ارزیابی تماس وجود دارد و انواع مختلف تماس ارزیابی میشود . بیشتر متداول است متخصصین بهداشت صنعتی علاقمندند تماس کارگر را تا زمانیکه او در حال انجام کار روزانه اش در طول کل زمان کاری یا انجام یک کار مشخص است ، اندازه گیری کنند . به منظور اندازه گیری تماس ، منطقه تنفسی کارگر (دهان و بینی) ارزیابی میشود . این طریق ارزیابی به ارزیابی شخصی معروف است . بررسی با استفاده از چندین وسیله نمونه گیر انجام میشود . کمربندی که روی آن پمپ نمونه برداری کوچک قرار میگیرد و به کارگر وصل میشود به طور مداوم دبی جریان هوا را نشان میدهد . نمونه برداری متوسط که بوسیله پمپ و لوله های مخصوص انجام میشود . نمونه برداری ثانویه ، نوعاً جذب برای گازها و بخارات با وسایلی از  قبیل زغال فعال و فیلتر برای گردوغبار استفاده میکنید و برای آنالیز ، ذرات آلوده به آزمایشگاه فرستاده میشوند . بیشتر از چندین دهه است که  وسائلیکه در آنالیز شیمیایی بکار میرود  بسیار بهبود پیدا کرده ، و امکان اندازه گیری غلظت آلودگی تا قسمت در میلیون (PPM ) ممکن شده است. همچنین متخصصین بهداشت صنعتی توانایی بسیاری در ارائه ابزارهایی که هم تجزیه و نمونه برداری حجمی از هوا برای آلودگی انجام میدهد ، پیدا کردند . ابزارهای قرائت مستقیم عموماً بر اساس خاصیت شیمیایی یا فیزیکی آلودگی ، برای تعیین مقدار غلظت آن در هوا استفاده میشوند . مانند توانایی ورود به حلال ، جذب اشعه با طیف مشخص یا تغییر رنگ در اثر فعل و انفعال شیمیایی .برخی از وسائل قرائت مستقیم برای تعیین سریع و تقریبی میزان تماس کارگران در طی بررسی گام به گام استفاده میشوند.به منظور تعیین مقدار آن نمونه برداری طولانی مدت لازم است.

برخی دیگر از وسائل قرائت مستقیم ممکنه به وسائل هشدار دهنده (اخطارها) وصل شوند که کارگران را از وضعیت خطرناک آگاه سازد . این وسائل ممکنه برای تست یک یا چند ماده شیمیایی طراحی شوند .برخی دیگر از این وسائل آنقدر کوچک هستند که در کف دست جای میگیرند . متخصصین بهداشت صنعتی ممکنه انواع دیگری از نمونه ها را بگیرند که ممکنه منابع بالقوه خطرزا را آشکار کند برای مثال wipesample

/ 3 نظر / 100 بازدید
رضا

واقعا ممنونم

رضا

واقعا تشکر

رضا

واقعا که ممنونم