چک لیست ایمنی حریق در محیط های کاری

چک لیست ایمنی حریق در محیط های کاری

 

مهدی بختیاری اصل

 

کارشناس ایمنی و بهداشت صنعتی

 

کلیه ی گروهها نقشی برای جلوگیری از بروز حریق در محیط های کاری دارند .چک لیست حاضر حاوی سؤالات کلیدی در ارتباط با ایمنی حریق بوده و می تواند در شناسایی بسیاری از مسایل مطرح در ارزیابی ریسک حریق به شما کمک نماید . تصور کنید در اثر تماس منابع احتراقی با مواد قابل اشتعال حریقی پیش آمده ؛ در این صورت شما می توانستید با دور نگهداشتن منابع احتراق با مواد قابل اشتعال به مقدار زیادی از بروز خطر آتش سوزی بکاهید .

 

/ 0 نظر / 37 بازدید