/ 1 نظر / 5 بازدید
فیاضی

همیشه منتظرت هستم ...بی آنکه در رکود نشستن باشم... همیشه منتظرت هستم... چونان که من همیشه در راهم... همیشه در حرکت هستم... همیشه در مقابله ... تو مثل ماه... ستاره... خورشید... همیشه هستی و می درخشی از بدر... و می رسی از کعبه... وظلم را می بندی... همیشه منتظرت هستم ای عدل وعده داده شده... این تاریخ خطی از انتظار تو را دارد ... ظهور کن که منتظرت هستم...