پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

دستورالعمل ایمنی جوشکاری و برشکاری

ایمنی صنعتی دستورالعمل ایمنی جوشکاری و برشکاری   مهندس عبدالحمید تاجور   دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای 1-هدف :    هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 321 بازدید

واکنش در شرایط اضطراری

واکنش در شرایط اضطراری   حمزه علی آبادی   کارشناس بهداشت حرفه ای   http://www.iranhse.persianblog.ir/مقدمه :    تغییری ناگهانی ، شدیدتر از حالت عادی و غافلگیری تهدید آمیز ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 504 بازدید

اتاقک های صوتی و نکات لازم در طراحی آنها

اتاقک های صوتی و نکات لازم در طراحی آنها   مهندس فرین فاطمی   دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ایمقدمه کنترل صدا در صنعت بسیار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید