پست های ارسال شده در خرداد سال 1386

شرایط کاری زنان باردار و مادران شیرده در محیطهای کاری

شرایط کاری زنان باردار و مادران شیرده در محیطهای کاری   مهندس فرین فاطمی   دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای   مقدمه   موضوع اشتغال ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 151 بازدید

سیستمهای ایمنی- سیستم کنترل دو دستی Two-hand Controls

سیستمهای ایمنی- سیستم کنترل دو دستی Two-hand Controls   مهران قلعه نوی     کنترلهای دو دستی Two-Hands Controls   مبنای طراحی چنین سیستمهایی بر این اصل ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 301 بازدید