پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

استفاده منظم از اطلاعات حوادث به عنوان مبنایی برای اعمال پیشگیرنده

استفاده منظم از اطلاعات حوادث به عنوان مبنایی برای اعمال پیشگیرنده. مجید صفری مصطفی عطایی چکیده: مقاله حاضر به خودی خود یک داستان است. ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 57 بازدید

خصوصیات شخصیتی راننده در ارتباط با تصادف خود گزارشی و استفاده از موبایل در حین ر

  خصوصیات شخصیتی راننده در ارتباط با تصادف خود گزارشی و استفاده از موبایل در حین رانندگی   مجید صفری مصطفی عطایی  چکیده یک مدل سببی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

تجزیه و تحلیل حوادث مرگبار مرتبط با تجهیزات در عملیات حفاری معدن در آمریکا : سال

  تجزیه و تحلیل حوادث مرگبار مرتبط با تجهیزات در عملیات حفاری معدن در آمریکا : سال 1995-2005 فاطمه کرمی فاطمه اسدالله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید

برنامه اطلاع رسانی مخاطرات مواد شیمیایی(HAZCOM)

  برنامه اطلاع رسانی مخاطرات مواد شیمیایی سید شمس الدین علیزاده  کارشناس ارشد بهداشت صنعتی ، اداره کل HSE وزارت نفت رضا میرزایی اداره کل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 199 بازدید