پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

آیا می توانیم خطای انسان را به طور خودکار از سیستم حذف نماییم؟

اگرنتوان روی کارآیی افراد برای پیگیری مراحل پرواز حساب کرد آیا ما نباید کاری را که انسان درپرواز انجام می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 117 بازدید