پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

با نهایت تاسف دکتر حسین کاکویی به دیار باقی شتافت.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران: با نهایت تاسف استاد پیشکسوت دکتر حسین کاکویی، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 182 بازدید