معرفی چند سایت ایمنی

www.ccohs.ca

این سایت به نام CCOHSیک سایت کانادائی می‌باشد که درباره ایمنی به بحث پرداخته است. امکان جستجو در مطالب سایت ممکن می‌باشد. در سایت می‌توان محصولات و خدمات‌، آموزش‌، رویدادها‌، اخبار‌، منابع اطلاعاتی و آموزشی‌، آرشیو‌، انتشارات‌، امکانات ثبت نام در سایت‌، منابع تحقیقاتی درباره ایمنی در زمان کار و بسیاری مطالب دیگر را به عنوان عناوین مطرح شده در سایت نام برد.

 

www.safeandhealthyworking.com/

 

سایت NHS به ارائه مطالبی درباره ایمنی در حین کار پرداخته است. امکان جستجو در این سایت قرار داده شده است. سلامت و ایمنی در محیط کار‌، عوامل خطرساز‌، گزارش رویدادها‌، اخبار‌، امکان ثبت نام در روزنامه رایگان مؤسسه و قوانین ایمنی در محیط‌های کاری را می‌توان در این سایت مشاهده کرد.

www.croetweb.com/

 

سایت CROET را می‌توان یکی از منابع اطلاعاتی درباره ایمنی و سلامتی دانست که در اینترنت به اطلاع‌رسانی مشغول می‌باشد. در سایت امکان مرور مطالب به وسیله INDEX الفبائی ممکن می‌باشد. هم چنین می‌توان عناوینی چون مخاطرات در شیمی‌، خطرات صنایع‌، خطرات بیولوژیکی‌، منابع اطلاعاتی‌، اطلاعات ارگونومیک‌، امکانات ثبت نام در سایت برای دریافت خبرنامه رایگان مؤسسه و LINK به سایت‌های مرتبط دیگر را در این سایت نام برد.

http://safetycenter.navy.mil/

 

این سایت به مرکز ایمنی نیروی دریائی ارتش امریکا تعلق دارد. در سایت امکان جستجوی مطالب موجود است. هم چنین می‌توان عناوینی چون آموزش‌، تصاویر‌، تصویر هفته‌، کاهش خطرات‌، اضطراب‌، اخبار‌، گزارش رویدادها و LINK به سایت‌های دیگر را در این سایت مشاهده کرده و با انتخاب هر کدام به مطالبی درباره آن دسترسی پیدا کرد.

http://oshweb.me.tut.fi/index.html

 

سایت OSHWEBیک پایگاه اطلاع‌رسانی درباره ایمنی می‌باشد که به ارائه مطالبی درباره حفظ سلامتی و رعایت قوانین ایمنی پرداخته است. در سایت می‌توان مطالب بسیاری را در زمینه ایمنی رشته‌های مختلف مشاهده کرده و با انتخاب آن‌ها به مطالب مورد نظر دسترسی پیدا کرد. انتشارات‌، کنفرانس‌ها‌، خدمات اطلاع‌رسانی را نیز می‌توان علاوه بر مشاغل خطر ساز در سایت مشاهده کرد.

www.setonresourcecenter.com/

 

سایت SETON به ارائه اطلاعاتی درباره ایمنی و خطرات احتمالی در محل‌های کاری پرداخته است. ایمنی محل کار‌، محیط زیست و صنعت حمل و نقل را می‌توان در سایت مشاهده کرد و با انتخاب هر یک از آن‌ها می‌توان به قسمت مربوطه وارد شده و درباره آن به کسب اطلاعات پرداخت. هم چنین می‌توان در سایت برای دسترسی به کتابخانه اطلاعاتی دیجیتالی مؤسسه ثبت نام کرد.

www.safetyhq.com

 

سایت SAFETYHQ به معرفی شرکتی که در زمینه تولید محصولاتی در زمینه کم کردن خطرات و بالا بردن ایمنی فعالیت دارد پرداخته است. امکان ثبت نام برای دریافت خبرنامه رایگان این مؤسسه در سایت ممکن می‌باشد. هم چنین می‌توان ابزارها و تجهیزاتی را که این مؤسسه در راستای بالا بردن ایمنی تولید می‌کند را در سایت مشاهده کرد.

www.compliancesafety.com/

 

این سایت را می‌توان یک مرکز آموزشی درباره ایمنی و روش‌های کاهش خطرات دانست. در سایت می‌توان عناوینی چون تولیدات‌، امکان ثبت نام در سایت‌، امکانات جستجو در سایت و مطالب دیگر را در زمینه ایمنی نام برد.

www.cholaaxa.com/

 

این سایت با نام CHOLAMANDALAM به ارائه راهکارهای ایمنی پرداخته است. در سایت می‌توان خدمات‌، مدیریت بحران‌، DOWNLOAD و همین طور LINK‌های مفید‌، اخبار‌، امکانات جستجو‌، ابزارها ایمنی‌، امکان ثبت نام در خبرنامه مدیریت ریسک را می‌توان از عناوین این سایت نام برد.

www.safetyonline.com

 

سایت SAFETY ONLINE به اطلاع‌رسانی و معرفی مراجع اطلاعاتی‌، آموزشی و علمی‌درباره ایمنی پرداخته است. خدمات‌، اخبار، خبرنامه رایگان‌، امکانات جستجو‌، انتشارات رایگان و مطالب مربوط به ایمنی در محیط‌های کاری را می‌توان در این سایت مشاهده کرد.

www.safetyinfo.com/

 

این سایت به نام SAFETYINFOرا می‌توان یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین سایت‌های اطلاع‌رسانی درباره ایمنی دانست. مطالب بسیار زیادی را می‌توان در سایت درباره ایمنی در زمان و مکان‌های مختلف فراگرفت. امکان جستجو و ثبت نام در سایت قرار داده شده است. هم چنین می‌توان کتابخانه اطلاعات ایمنی‌، اخبار‌، تازه‌ها و مطالب بسیار زیاد دیگری را در این سایت مشاهده کرد.

www.cstcsafety.com/

 

مؤسسه آموزش ایمنی در کالیفرنیا را می‌توان دراین سایت ملاقات کرد. در سایت به عناوینی چون اساتید‌، دوره‌های آموزشی‌، ابزارهای آموزشی‌، LINK‌، برنامه‌های نوشته شده‌، مطالب آموزشی و سرگرمی‌برخورد کرد.

www.icoh.org.sg/

 

سایت ICOH که به کمیسیون بین‌المللی سلامتی و ایمنی تعلق دارد به ارائه مطالبی درباره فعالیت‌های خود پرداخته است. امکانات جستجو در سایت فراهم می‌باشد. هم چنین می‌توان عناوینی از قبیل اخبار‌، انتشارات‌، گزارش رویدادها‌، LINK‌، کمیته‌های سلامتی و ایمنی و هم چنین قوانین بین‌المللی ایمنی را در این سایت در دسترس مشاهده کرد.

www.safedragon.com/

 

سایت SAFEDRAGON به مباحث ایمنی و حفظ سلامتی افراد در محیط‌های مختلف اعم از محیط کاری تا محل زندگی پرداخته است. امکان بررسی مطالب موجود در سایت به وسیله INDEX الفبائی ممکن می‌باشد‌، امکانات جستجوی موضوعی نیز در سایت قرار داده شده است. در سایت می‌توان درباره ایمنی در زمینه‌های مختلف زندگی انسان مشاهده کرد.

www.atsi.com.au/

 

انستیتوی آموزشی ایمنی استرالیا در این سایت به معرفی فعالیت‌های خود پرداخته است. در سایت می‌توان اطلاعاتی در زمینه‌های اطلاعات بیمارستانی‌، خدمات تجارتی‌، اطلاعات درباره حفظ ایمنی عمومی‌و برنامه‌ریزی‌های مؤسسه به دست آورد.


 

 

www.maerix.com/

در سایت MAERIXمی‌توان به اطلاعاتی درباره ایمنی در کارخانجات و محل‌های کاری صنعتی دست یافت. آخرین اخبار‌، قانون کار‌، موارد ایمنی در صنایع مختلف و خبرنامه‌ها را می‌توان از مواردی نام برد که در این سایت مشاهده می‌شوند.

www.industrialsafetyintegration.com

 

در این سایت می‌توان با مؤسسه ISI که درباره ایمنی صنعتی به ارائه مطالب پرداخته است آشنا شد. در سایت می‌توان برنامه‌های حفظ ایمنی‌، نرم‌افزار‌ها‌، اخبار‌، گزارش رویدادها و اتفاقات‌، راه حل‌های جلوگیری از اتفاقات را می‌توان در سایت مشاهده نمود.

www.perdatum.com

 

در این سایت به راهکارهای مدیریت برای حفظ ایمنی در محیط‌های کاری اشاره می‌شود. در سایت می‌توان محصولات مؤسسه‌، اخبار‌، اطلاعات فنی و آموزش برای یادگیری را مشاهده کرده و درباره هر کدام به کسب اطلاعات پرداخت.

www.mshahelp.com

 

در این سایت می‌توان درباره موارد ایمنی در معادن به اطلاعاتی دست یافت. معدن و ایمنی آن برای سلامتی کارگران بسیار مهم است. در سایت امکانات عضو شدن وجود دارد. هم چنین می‌توان عناوینی چون مطالب آموزشی‌، ابزارآلات ایمنی‌، اخبار‌، گزارش رویدادها و امکان جستجو در خبرهای سایت را در این پایگاه اطلاع‌رسانی مشاهده کرد.

www.nycosh.org

 

سایت NYCOSH به ارائه مطالب مفید و گسترده‌ای درباره ایمنی در محیط‌های کاری پرداخته است. سایت که به کمیته ایمنی و بهداشت نیویورک تعلق دارد ارائه کننده مطالبی درباره خطرات ممکن در محیط کار‌، قوانین ایمنی‌، کمک‌های اولیه‌، آلودگی‌های محیط زیست‌، صنایع ویژه و خطرات آن‌ها‌، صدمات مربوط به کارگران‌، کارگران جوان‌، قوانین ایمنی‌، کتابخانه مرجع‌، اخبار‌، امکانات جستجو در مطالب سایت می‌باشد.

www.aagsc.org

 

مؤسسه ایمنی و بهداشت AAGSC درباره ایمنی وسائل نقلیه هوائی در هوا و زمین و هم چنین امنیت سرنشینان آن‌ها به بررسی پرداخته است و نتایج تحقیقات خود را در این سایت ارائه می‌کند. در سایت امکانات جستجو میّسر می‌باشد. هم چنین می‌توان عناوینی چون اخبار‌، LINK‌، همایش‌ها‌، انتشارات و امکانات عضویت را در سایت مشاهده کرد.

www.fluidpowersafety.com/

 

انستیتوی ایمنی در برابر قدرت سیالات در این سایت به ارائه مطالبی درباره خود پرداخته است. در سایت می‌توان گزارش خرابی و از هم گسستگی‌ها‌، LINK‌های مؤسسات ایمنی‌، سرویس ایمنی صنعتی و موارد دیگری درباره حفظ ایمنی در صنایع تحت فشار را می‌توان در این سایت مشاهده کرد.

www.safe-t-bleed.com

 

این سایت به نام SAFE - T- BLEED به معرفی ابزاری برای کنترل سیستم‌های هیدرولیک و تحت فشار قدرت پرداخته است. کار ابزار حفاظت از افراد در هنگام فشار زیاد و از هم گسستگی سیستم هیدرولیک است. در سایت می‌توان عناوینی چون درباره دستگاه‌، انواع سیستم‌های هیدرولیک پشتیبانی کننده‌، مزایای استفاده از این دستگاه‌، خط تولید و کاتالوگ دستگاه را مشاهده کرد.

www.electrical-safety.com/

 

در این سایت با محافظت و ایمنی در برابر برق آشنا می‌شویم. در سایت می‌توان به تصاویر‌، ایمنی در برابر برق‌، ایمنی در هنگام کار‌، ایمنی در خانه‌، ایمنی در برابر نور و بخش مربوط به کودکان از عناوین موجود در سایت اشاره کرد.

www.safetyonline.net/ishn/ishn.htm

 

این سایت در حقیقت یک مرکز برای دستیابی به اطلاعاتی در زمینه ایمنی می‌باشد. در سایت می‌توان امکانات جستجو را در اختیار داشت. هم چنین ایمنی ONLINE و مطالب دیگر را می‌توان درباره ایمنی در سایت مشاهده کرد.


 

 

www.crhf.org.uk/

سایت ایمنی در فعالیت‌های شیمیائی انگلستان را می‌توان در این جا مشاهده کرد. در سایت به خطرات ممکن در جریان فرایندهای شیمیائی که برای کاربران اتفاق می‌افتد پرداخته می‌شود. امکانات جستجو برای دستیابی به مطالب بیش‌تر در سایت قرار داده شده است.

www.school-safety.net/

 

این سایت به مدرسه و مرکز آموزش ایمنی در اینترنت تعلق دارد. در این سایت می‌توان مطالبی درباره ایمنی چشم‌، لباس ایمنی‌، محافظت گوش‌، محافظت در هنگام جوشکاری‌، حفاظت از دستان‌، محافظت از سیستم تنفسی بدن‌، کمک‌های اولیه را مشاهده کرد. هم چنین می‌توان درباره ابزارهای کمکی برای حفظ سلامت در حین کار در این سایت اطلاعاتی به دست آورد. امکان عضویت در مؤسسه برای دریافت آخرین اطلاعات ایمنی نیز فراهم می‌باشد.

www.safetysmart.com

 

سایت

/ 3 نظر / 65 بازدید
رضا

خیلی خوب بود محشری

حسن سلماني

سلام آقاي مهندس بسيار عالي و مفيد بود ممنونم

حامد « آسمان نقره اي »

سلام. سايت خوبي داريد. من هم يه وبلاگ دارم كه توي اون عكساي دخترم رو ميذارم اگر بيايد و نظرتون رو بگيد خوشحال ميشم البته حواستون باشه كه چشمش نزنيد!