مدل استعداد پذیری حادثه

مطلبی زیر توسط آقای رضا سمیعی ارسال شده است

دانلود

/ 1 نظر / 11 بازدید
سید محمد مجابی

-در جهت پیش برد اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست اصلی ترین نیاز چیست؟ -در جهت پیش برد اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست الزام قانونی موثر تر است یا مدیریت سازمان؟ -در جهت پیش برد اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست مسئولHSE موثر تر است یا مدیریت سازمان؟ -مانع پیش برد اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست چیست؟ حتما نظر خود را ثبت نمائید. لطفا" نظرات خود صادقانه ابراز نمائید. باتشکر سید محمد مجابی