استاندارد ایمنی

در سال 1998 کمیته ای متشکل از انیستیتو استاندارد بریتانیا ، شرکتهای اصلی گواهی دهنده انگلستان و سایر سازمانهای بین المللی استاندارد تشکیل شد که هدف از آن تهیه و تدوین استانداردی واحد بود سری ارزیابی بهداشت حرفه ای و ایمنی حاصل یکی شدن الگوهای قبلی بوده و استانداردی قابل ممیزی می باشد که برای آن گواهینامه صادر می گردد این استاندارد همچنین برای سازمان ایزو بعنوان ابزار و پایه ای جهت تدوین استانداردی بین المللی در این زمینه بکار می رود

در واقع این استاندارد در پاسخ به نیاز فوری سازمانها به یک استاندارد سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی که بوسیله آن بتوانند سیستم مدیریت خود را مورد ارزیابی و تاکید قرار دهند ، تدوین شده است این استاندارد به دو بخش تقسیم شده که بخش اول شامل مشخصاتی است که بر اساس آنها گواهی کسب می شود و بخش دوم که راهنمایی جهت پیاده سازی یک سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی می باشد

در واقع ساختار این استاندارد سازگار با استانداردهای ایزو 9001 ویرایش 1994 و ایزو 14001 و ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) می با شد تا سازمانها بتوانند به راحتی سیستم های مدیریت کیفیت ، محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی را با یکدیگر ادغام کرده و سیستم مدیریت واحدی را ایجاد نمایند

الزامات مدیریت ایمنی و بهداشتی حرفه ای بر اساس استانداردهای ایزو 9000

مسئولیت مدیریت
سیستم ایمنی
قابلیت ایمنی سازمان
ایمنی در طراحی و توسعه
کنترل مستندات ایمنی
ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران
کنترل تجهیزات پیمانکاران
شناسایی و ردیابی خطرات
ایمنی در عملیات
اندازه گیریها و تجهیزات اندازه گیری
وضعیت بازرسیها
نارساییهای ایمنی
اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
حمل و نقل و جابجایی
حفظ سوابق ایمنی
برنامه ممیزی
استخدام و جابجایی نیروی انسانی
توصیه های ایمنی
تکنیکهای آماری


 

الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استانداردهای ایزو 14000

الزامات کلی
خط مشی بهداشت حرفه ای و ایمنی
طرح ریزی
اجرا و عملیات
بررسی و اقدام اصلاحی
بازنگری مدیریت
 

مواردی که در حفاظت ایمنی و بهداشت صنعتی مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از

ایمنی دستگاهها

ایمنی محل کار

کنترل عوامل مضر تولید

پیشگیری از حوادث

کاهش عوامل تنش ساز محیط کار

سر و صدا

روشنایی

ارتعاشات

سرما ، گرما و رطوبت

پرتوهای یون ساز

بالا بردن درجه اطمینان فرآیند تولید

کلیه عوامل ذکر شده در صورتی که در محیط کار بیش از حد مجاز باشد ایجاد خستگی کرده و باعث پایین آمدن بازدهی کار می شود و در صورتی که به مدت طولانی و بیش از حد مجاز ، فرد در معرض آنها قرار گیرد بر سلامت وی تاثیر نامطلوب می گذارد و زیانهای غیر قابل جبران ایجاد می نماید و همچنین ممکن است به علت تنشی که ایجاد می نماید موجب حادثه گردد
این عوامل باید توسط مراحل زیر شناسایی شده و رفع گردند
الف - اندازه گیری و شناخت ماهیت
ب - ارزیابی
ج - کنترل

مزایای اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و حفاظت صنعتی

نگرشی طرح ریزی شده و مستند در رابطه با سلامت و ایمنی ایجاد می شود
ساختار روشن و واضح مدیریت ایمنی که مشخص کننده محدوده مسئولیتها می باشد ، ایجاد می گردد
آگاهی و دانش درباره سلامت و ایمنی افزایش می یابد
محیط کاری ایمن تر و سالم تری ایجاد می شود
ریسک حوادث و بیماریهای شغلی کاهش می یابد
زمانهای تلف شده در اثر بیماری و صدمات وارده به کارکنان کاهش می یابد
هزینه های صرف شده برای پرداخت خسارت و پرداخت جریمه های احتمالی کاهش می یابد

 

/ 0 نظر / 49 بازدید