شماره چهارم نشریه الکتریکی سکو

شماره چهارم نشریه الکترونیکی سکو

در این شماره می خوانیم
  • مصاحبه با دکتر عزتیان
  • مشاوران ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  • تدوین یک سناریوی بحران در کلان شهرها
  • معرفی سایت پایگاه داده ای بین المللی حوادث
  • آشنایی با قوانین (تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار)
/ 0 نظر / 4 بازدید