/ 2 نظر / 4 بازدید
عليرضاارزنده

اولين خبرگاني محيط زيست دوست. امروز جالب بود كه شنيدم ستاد مردمي انتخاباتي دكتر علوي كانديد ميان دوره اي مجلس خبرگان استان تهران كه روز 22 خرداد 1388 همزمان با انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري برگزار مي شود به تمام ستادهاي خود جوش و مردمي كه براي انتخاب دكتر علوي فعاليت مي نمايند اعلام نموده كه كليه كاغذها و ساير مواد بازيافتي را با پايان يافتن زمان تبليغات به ستاد هاي بازيافت شهرداري تحويل نمايند تا گامي هر چند كوچك در راستاي حفاظت از محيط زيست و كاهش تخريب جنگلها براي تبديل آنها به كاغذ برداشته شود. دكتر علوي تنها كانديد خبرگان است كه جهت گيري هاي زيست محيطي دارد و به محيط زيست احترام مي گذارد. ستاد هاي مردمي با توجه به جهت گيري هاي محيط زيستي دكتر علوي اقدام به انتشار اين مطلب نموده اند.

دانشجو

از شما استاد عزیز که قبلا بودید این حرکت بعید به نظر می رسید.