فرم ارزیابی استرس گرمایی

سلام ببخشید که آپدیت دیر شد در عوض جبران کردم و سه بار در یکروز آپدیت کردم (رکورد ) . در هر صورت ممنون از اینکه به من لطف دارید . خوشحالتر میشم نظراتتنون را هم ببینم . قربان شما

این فرم شما را در ارزیابی استرسهای گرمایی یاری میکند

Survey : ……………………………………………..         Date : ………………………….

 

Location : ……………………………………………        Measured : …………………….

 

 

Mean

Measuring station :                                                                                       

                                                                                                                                 Reading

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Time

 

 

 

 

 

 

 

 

Dry bulb

 

 

 

 

 

 

 

Natural wet bulb

 

 

 

 

 

 

 

Glob

 

 

 

 

 

 

 

Wet bulb

 

 

Sling or Aspirated

 

 

 

 

 

 

 

Dry Bulb

 

 

 

 

 

 

 

Relative Humidity (%)

 

/ 0 نظر / 9 بازدید