روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ ۲

روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ

 

بخش ۲

?>?>?> 

The layer of Protection Analysis (LOPA) method

Anton A. Frederickson, Mr.  , Dr
Independent Consultant – member of safety user group network

01 April, 2002

 

ترجمه :مهندس  رضا یوسفی

 

ادامه بخش قبلی :

ترجیحا حداقل یک نفر آشنا به روش LOPA باید در تیم باشد .

اطالاعات لازم و مورد استفاده در روش LOPA همان اطلاعاتی است که در روش HAZOP حاصل می گردد.جدول شماره 1 رابطه بین اطلاعات مورد نیاز در LOPA و اطلاعات حاصله در HAZOP را نشان می دهد . شکل F1 نیز یک نمونه جدول کار در روش LOPA را نشان می دهد .

اطلاعات ارایه شده در HAZOP

اطلاعات مورد نیاز LOPA

پیامد  حادثه

وقوع حادثه

شدت پیامد حادثه

میزان شدت حادثه

علت

علت آغاز حادثه

تعدد دلایل

احتمال شروع حادثه

تدابیر ایمنی موجود

لایه های محافظ

پیشنهاد جهت اتخاذ تدابیر ایمنی بیشتر

تدابیر لازم جهت کاهش بیشتر خطر

جدول شماره 1

 

 

 

وقوع حادثه:

 

با توجه به شکلF1   پیامد حادثه مورد نظر آنچنانکه درHAZOP  مشخص شده در ستون 1 وارد می شود .

 

میزان شدت حادثه:

 

میزان شدت حادثه به ترتیب : کم یا جزیی (M) ، شدید (S)و یا گسترده (E) با توجه به جدول شماره 2 در ستون 2 شکل F1 ثبت می گردد .

  

میزان شدت حادثه

پیامد حادثه

MINOR(M)

پیامد حادثه در صورت عدم وجود تدابیر ایمنی و اقدام اصلاحی به همان منطقه و محل محدود میگردد.

SERIOUS(S)

پیامد حادثه می تواند منجر به جراحت شدید و یا مرگ پرسنل ویا از بین رفتن کارگاه وحتی اطراف آن گردد.

EXTENSIVE(E)

 

شدت پیامد حادثه 5 برابر و یا بیشتر از حالت قبل است.

جدول شماره 2

 

 

علت شروع حادثه:

 

تمام دلایلی که ممکن است در شروع یک حادثه موثر باشند در ستون 3 شکل F1ثبت می شوند .یک حادثه ممکن است به دلایل گوناگونی رخ دهد ثبت همه دلایل بسیار مهم است.

/ 3 نظر / 8 بازدید
يوسفي

سلام خسته نباشيد مطلبی که خواندم خيلی جالب بود و ربط مستقیم به رشته ایمنی صنعتی داشتو خیلی عالی بود

رخ بین

سلام مطلب بسیار خوبی بود اگرامکان داره بخش1رونیزداخل سایت بگذارید