تایید حدود تشعشعی برای واردات تلفن همراه اجباری می‌شود

ایران صدا: رئیس مرکز امور بین الملل و مهندسی ارتباطات سازمان تنظیم مقررات گفت: از آبان ماه سال جاری تنها گوشی‌های تلفن همراه و دستگاه های رادیویی که تاییدیه حدود تشعشعی را داشته باشند مجوز واردات دریافت می‌کنند.

صادق عباسی شاهکوه اظهار داشت: از آبان ماه سال جاری تنها آن دسته گوشی های تلفن همراه و سایر دستگاه های رادیویی مجوز ورود به کشور را دریافت می‌کنند که که گواهی تایید آزمایش SAR را از آزمایشگاه های معتبر بین المللی داشته باشند.
وی افزود: از آبان سال جاری با توجه به تصویب مقررات حدود تشعشعی SAR، گوشی های تلفن همراه و سایر دستگاه های رادیویی در کمیته مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تنها گوشی های تلفن همراه دارای گواهینامه تایید آزمایش SAR از آزمایشگاه‌های معتبر بین المللی قابل ترخیص از گمرک هستند.
رئیس مرکز امور بین الملل و مهندسی ارتباطات سازمان تنظیم بیان کرد: تاریخ دقیق اجرای این مصوبه پنجم آبان ذکر کرده و مرجع ارزیابی گواهی‌های یاد شده را مدیریت استاندارد ها و تایید نمونه ذکر کرد. 

/ 0 نظر / 81 بازدید