# ارگونومی

بررسی میزان تنیدگی شغلی پرستاران شاغل در شهر تهران، بهار 1383

بررسی میزان تنیدگی شغلی پرستاران شاغل در شهر تهران، بهار 1383   ابوالفضل رحیمی*–ربابه معماریان**– محمد آخوند***     (ارائه شده در اولین همایش دانشجویی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 92 بازدید