# خطای_انسانی

آیا می توانیم خطای انسان را به طور خودکار از سیستم حذف نماییم؟

اگرنتوان روی کارآیی افراد برای پیگیری مراحل پرواز حساب کرد آیا ما نباید کاری را که انسان درپرواز انجام می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 117 بازدید