# دستورالعمل

پیش نویش آیین نامه حفاظتی ایمنی جدید

جهت مطالعه و اظهار نظر در خصوص آیین نامه های حفاظتی ایمنی و بهداشت کار به لینک زیر مراجعه نمایید...  http://www.irimlsa.ir/FixInfo/markaztahghighat/pages/draftof%20markaz.htm   ادامه مطلب
/ 3 نظر / 104 بازدید

آئین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار، کارگر و محیط کار

آئین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار، کارگر و محیط کار     به پیوست یک نسخه از آئین نامه استقرار سیستم مدیریت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 114 بازدید