# همایش_ها

اسامی مقالات پذیرفته شده در نخستین همایش بین المللی ارگونومی ایران

اسامی پذیرفته شدگان بصورت ارائه پوستر1ایماندیانت31علیرضاخالدی2کتایونبرهان مجابی32فریبرز ظروفی3اردلانسلیمانیان33فریباامیری4اکبر علی پور34فریباکوهی5الیاسرنجبریان35فریده حاتمی6امیدصفایی36فرینفاطمی7امید حداد37قاسمطوری8امیناحمد پور38قاسمطوری9آرامتیرگر39قاسمطوری10بهزادفولادی دهقی40کوروشمحمودی11جمشیدرحیمی41لیلا سادات علی یاری12حسنصادقی نائینی42مجید معتمد زاده13حسینعفیفه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 24 بازدید