/ 1 نظر / 4 بازدید
امید فرهنگی

و باز هم سقوط توپولوف(ماشین فاجعه!؟) فکر کنم در زبان روسی به وسیله ای که پرواز میکند و هر چند وقت یکبار سقوط منجر به فوت کلیه مسافران کند توپولوف میگویند .