ارزیابی ریسک حریق

ارزیابی ریسک حریق

 

خلاصه مقاله مهندس هاشم ستاره، همایش بنادر و کشتیرانی سال 1383

 

ارزیابی ریسک حریق ، فرایندی سیستماتیک جهت بررسی مخاطرات حریق بالقوه در محیط کار و تخمین ریسک حاصل از این خطرات برای منابع مالی و انسانی می باشد . عمده دلائل ارزیابی ریسک حریق در محیط کار شامل موارد زیر می شود :

 

1.فراهم نمودن یک محیط کار ایمن و عاری از ریسک به عنوان یک وظیفه اخلاقی .

 

2.در نظر گرفتن مباحث اقتصادی در حریق و توجه به این مسئله که عدم وجود یک برنامه نظام مندو پیشگیری و کنترل حریقباعث تحمل هزینه های سنگین بر هرفرایند می گردد.

 

3.رعایت بحث الزامات قانونیکه می توان این الزام را دربند 4-3-1سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 ملاحظه نمود.

 

مراحل ارزیابی ریسک حریق :

 

جهت ارزیابی ریسک حریق ، مراجع مختلف ، مراحل متعددی را عنوان کرده اند ولی به طور اساسی و مشترک پنج مرحله در یک ارزیابی ریسک حریق باید بررسی شده و انجام پذیرد که شامل موارد زیر است:

 

·شناسایی خطرات حریق

 

·شناسایی افراد در معرض ریسک

 

·ارزیابی ریسک و وضعیت پیشگیری و کنترل موجود

 

·ثبت یافته های ارزیابی ریسک حریق

 

·بازنگری خطرات و تجدیدنظر

 

شناسایی خطرات حریق :

 

با توجه به مفهوم خطر و اجزا مثلث حریق باید خطرات آتش سوزی را در عناصر مثلث حریق جستجو کرد . به این ترتیب شناسایی خطرات حریق شامل شناسایی منابع اکسیژن ، شناسایی منابع سوخت و شناسایی منابع حرارت ، اشتعال یا جرقه است . همچنین در شناسایی اعمال ناایمن و شرایط ناایمن نیز باید نگرشی متناسب با ایمنی حریق ، داشته باشیم .

 

شناسایی افراد در معرض ریسک :

 

اولویت اصلی در ارتباط با احتیاطات حریق ، حصول اطمینان از امکان فرار ایمن افراد در صورت وقوع حریق می باشد . مهمترین مواردی که باید در ارزیابی ریسک ، در مورد افرادی که به طور بالقوه با حریق درگیر هستند ، مدنظر قرار گیرند شامل سرعت احتمالی رشد و گسترش حریق و حرارت و دوده همراه با آن ، تعداد افرادی که در منطقه حضور دارند ، نحوه اطلاع افراد از وقوع حریق و نحوه فرار افراد است .

 

در ارزیابی ریسکها و وضعیت پیشگیری و کنترل موجود ، برمبنای روشهای مختلف ارزیابی ریسکمی توان از اکثریت این روشها با رویکرد ارزیابی ریسک حریق بهره جست . پس از تعیین میزان ریسک باید به بررسی کنترلهای موجود و کفایت ویا عدم کفایت آنها پرداخت و روشهایی را برای کنترل و کاهش ریسک در نظر گرفت .

 

ثبت یافته های ارزیابی ریسک حریق:

 

چنانچه تعداد کارکنان در محل ارزیابی ریسک بیش از 5 نفر باشد باید یافته های ارزیابی ریسک ثبت شوند . جهت ثبت یافته های ارزیابی ریسک دو رویکرد کمی وجود دارد .

 

الف ) استفاده ازنقشه محل کار که روی آن محل مواد قابل اشتعال ، منابع حرارت ، مسیرهای فرار ، محل تجهیزات اعلام و اطفاء حریق ، منابع اصلی برق و روشنایی مشخص شده باشد .

 

ب ) استفاده از یک فرم ساده که در آن موارد زیر لحاظ شده باشد .

 

 • تاریخ ارزیابی

   

 • خطرات شناسایی شده

   

 • افراد یا گروههای در معرض ریسک

   

 • کنترلهای موجود و ریسکهای که به طور مناسب کنترل نشده اند .

   

 • عملیاتهای بیشتری که مورد نیازند .

   

مرحله بازنگری و تجدید نظر :

 

تغییرات موثر با میزان ریسک حریق و اقدامات کنترلی انجام شده در محل دیر یا زود در محیط پدیدار می شوند این تغییرات شامل موارد زیر می باشد.

 

 • تغییرات تعداد کارکنان

   

 • تغییر در فرآیندهای کاری

   

 • ابزار و وسایل جدید کار دستگاهها ، تجهیزات و ماشین آلات جدید

   

 • ساختمان جدید یا توسعه مکانهای موجود

   

 • مواد جدید یا تغییر در انبارفعلی مواد

   

هر کدام از این مواد می توانند منجر به بروز خطرات جدید یا افزایش ریسک شوند . بنابراین ریسکها نیاز به بازنگری و تجدیدنظر خواهند داشت . به این ترتیب می توان اطمینان حاصل کرد که ارزیابی های ریسک انجام شده و اقدامات کنترلی همواره به روز هستند.

 

معمولا در موارد ذیل ارزیابی ها باید مجددا صورت گیرند :

 

 1. هنگام وقوع حریق

   

2.هنگام وقوع شبه حریق

 

 1. در دوره های زمانی مشخص

   

بطور کلی جهت تجزیه و تحلیل خطرات و ارزیابی ریسکهای حریق باید به مواردی همچون سایت ، ساختار ، محتویات ، فاکتورهای مدیریتی ، فاکتور افراد ، سیستم حفاظت حریق و اقدامات لازم پس از آتش سوزی توجه ویژه کرد.

/ 1 نظر / 43 بازدید
چریانی

با سلام و خسته نباشید عنوان مقاله اصلی یا در صورتی که مقدور است اصل مقاله ای که این متن از آن برداشته شده را میتوانید بگویید، ممنونم.