روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ

?>?>?> 

 

روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ

 

The layer of Protection Analysis (LOPA) method

Anton A. Frederickson, Mr.  , Dr
Independent Consultant – member of safety user group network

01 April, 2002

 

ترجمه :مهندس  رضا یوسفی

 

روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ(LOPA) یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل خطر فرایند است .این روش به منظور ارزیابی خطر یک رویداد ، شدت حادثه ، علت رویداد وامکان وقوع آنبه اطلاعات حاصله از روشHAZOP استناد می کند . این روش امکان تعیین ریسک حاصل از رخدادهای خطرناک گوناگون را با استفاده از شدت حادثه و احتمال وقوع آن حادثه را به کاربر می دهد .به کمک روشهای تعیین ریسک متنوع کاربر می تواند میزن کلی کاهش ریسک مورد نیاز و کاهش ریسکی را که لایه های محافظ مختلف فراهم کرده اند را تعین نماید . اگر پس از طراحی پروسه اتخاذ تدابیر ایمنی در سیستم مورد مطالعه نیاز به کاهش بیشتر ریسکها مشاهده گردید ؛ می توان یکی از روشهای تغییر در سیستم اصلی کنترل فرایند (SCBP) ،وسایل اعلام خطر ، تشریح وظایف متصدی ، نصب شیرهای اظطراری و اطمینان و یا تهیه دستورالعمل های نظاممند ایمنی (FIS) را مورد استفاده قرار داد . میزان کلی سطح ایمنی سیستم(ILS) را با استفاده از دستورالعمل های نظاممند ایمنی (FIS) و بر اساس تدابیر کاهش ریسک بکار رفته در سیستم محاسبه نمود .

 

تجزیه و تحلیل لایه محافظ Lopa :

در تعریف چرخه ایمنی سیستم به ضرورت محاسبه و تعیین  میزان کلی سطح ایمنی برای طراحی یک سیستم نظاممند ایمنی اشاره شده است. روش LOPA که در اینجا به معرفی آن خواهیم پرداخت می تواند اطلاعات مورد نیاز گروه طراحی و اجرای سیستم ایمنی را فراهم نماید . این گروه باید شامل افراد زیر باشد :

1)      تکنسین مجرب در فرایند تحت بررسی

2)      مهندس دارای تجربه کافی درآن فرایند

3)      مدیر تولید

4)      مهندس کنترل پروژه

5)      فرد آشنا به دستگاهها و ابزار الکتریکی مورد استفاده در سیستم

6)      متخصص تحلیل ریسک

ادامه در سایت اصلی

/ 1 نظر / 22 بازدید
اكبر

با سلام خواهشمند است باتوجه به عدم دسترسی به سايت اصلی اطلاعات ديگری از روش ارزيابی ريسک اعلام شده در اختيار قرار دهيد قبلا از همکاری بزرگواران متخصص و شخص آقای قلعه نوعی کما تشکر را دارم