تجهیزات حفاظت فردی و انتخاب آنها

تجهیزات حفاظت فردی و انتخاب آنها

 

مهندس محمد گرامی

 

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

تجهیزپرسنل به لوازم حفاظت فردی به عنوان :

 

1 -  آخرین راه کنترل عوامل زیان آور است . و در صورتی قابل قبول است که نتوان از راه مهندسی و مدیریتی مشکل را حل کرد یا اقدام اساسی ایمنی مشکل و یا محتاج زمان باشد در این صورت تامین شرایط ایمنی برای افراد به طور موقت      خواهد بود .

 

2 – بعنوان ابزار کار تلقی شده که بدون آن پرداختن به شغل موردنظر غیر ممکن است .

 

3 -  بعنوان اقدام اساسی ایمنی بر روی محیط پیرامون کارگر وآنچه در اختیار دارد .

 

     وظایف یاد شده در فرهنگ ایمنی امروزی ، نه تنها کاری انسانی در راستای اهداف اختصاصی و اجتماعی                محسوب می شود بلکه وظیفه قانونی نیز تلقی می شود که چشم پوشی از آن می تواند باعث اعمال مجازات           قانونی شود .

 

در واقع طبق استاندارد های جهانی و مقررات از مشکلات مهم صنایع به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، مشکلات ایمنی و بهداشتی پرسنل شاغل در صنایع است بدیهی است که شناسایی و کنترل خطرات برای بالابردن سطح بهره وری در صورت دارا بودن محیطی بهداشتی ایمنی و کارگران سالم امکان پذیر خواهد بود . المللی از قبیل osha زمانی می توان از لوازم حفاظت فردی استفاده کرد که به دلایل فنی و اقتصادی قابل قبول اجرا و بکارگیری کنترل های مهندسی و مدیریتی عملی نبوده و یا نتواند سطح مواجهه کارگران با عوامل زیان آور را به حد بی خطر و یا قابل قبول کاهش دهد .

 

ممکن است برای کارفرمایان استفاده از لوازم حفاظت فردی برای کنترل مواجهه کارگران با خطرات یک راه حل ساده و مناسب و صحیح به نظر برسد ولی باید به خاطر داشت در صورت عدم توجه به عوامل متعدد دخیل در یک برنامه پیشگیری می تواند بسیار نامناسب و حتی خطرناک باشد .

 

از جمله فاکتورهای دخیل در انتخاب لوازم حفاظت فردی عبارتند از :

 

 پذیرش کارگران جهت استفاده از لوازم حفاظت فردی که یک فاکتور اساسی در یک برنامه موفقعیت آمیز استفاده از SPPE   محسوب می شود  .

 

شرایط حفاظت لوازم حفاظت فردی از کارگر :

 

1 -  سایز مناسب 2 – انتخاب صحیح مناسب ( نوع مناسب و کیفیت خوب ) 3 – نگهداری صحیح 4 – گفتگو با کارگران      5 – استفاده صحیح و مداوم

 

شرایط قبول لوازم حفاظت فردی از طرف کارگر :

 

1 – آگاهی از اهداف برنامه 2 – تفهیم علل واقعی کاربرد وسایل 3 – آموزش کارگران 4 – استفاده ا ز تجارب کارگران از کاربرد SPPE

 

برای استفاده بهینه از لوازم حفاظت فردی باید یک برنامه استفاده از وسایل حفاظت فردی تدوین گردد . این برنامه باید شرایط زیر را داشته باشد :

 

1 – آموزش افراد طی یک برنامه آموزشی موثر  شامل جلسه آموزشی با کارگران و تهیه فرم ثبت اسامی افراد شرکت کننده با تاریخ و نوع آموزش .

 

2 – آگاهی افراد ازاهداف برنامه آموزشی

 

 3 – استفاده از تجارب کاربردی SPPE کارگران

 

 4 - آگاهی افراد از ضرورت استفاده از SPPE

 

  5 – شرکت مستقیم شاغلین در برنامه آموزش برای حصول اطمینان از استفاده صحیح و کامل از تجهیزات

 

 6 – آموزش عملی افراد استفاده از SPPE بعنوان بخش اساسی فرایند آموزش ( چگونگی برداشتن ، میزان کردن یا پوشیدن و در آوردن SPPE ها )

 

 7 – چه وقت SPPE را باید پوشید .

 

 8 – محدودیت های استفاده از SPPE                    

 

9 – مراقبت های صحیح ، نحوه نگهداری ، همچنین عمر مفید SPPE ها مثلاً عمر کلاه ایمنی 3 سال یا دستکش برزنتی یک هفته می باشد .

 

10 – چه زمانی می توان SPPE را از تن خارج کرد .

 

11 – چگونه باید SPPE آلوده را دور انداخت ( نحوه معدوم سازی آن )

 

 12 – برگزاری آموزش مجدد برای افرادی که هنوز مهارت کافی در استفاده و آگاهی در مورد SPPE کسب نکرده اند برای بروز کردن آموزش باید آموزش مجدد برقرار شود همچنین زمانی آموزش های گذشته منسوخ شده باشد و مراجعه به استانداردهای جدید جهت اعمال آموزش مناسب در صورت تغییر آنها .

 

فاکتورهای انتخاب لوازم حفاظت فردی

 

1 – اسناندارد

 

2 – انطباق شامل فرد حساسیت و قابلیت های فرد و سایز کار متناسب با عامل زیان آور شدت ، غلظت آلاینده زمان مواجهه نوع آلاینده

 

 3 – تناسب با فصل

 

 4 – فرهنگ تناسب  ( قابلیت پذیرش جامعه)

 

 5 – شکل ظاهری ( زیبایی  ) رنگ ، شکل

 

 6 – کیفیت

 

 7 – سهولت استفاده

 

8 – عدم مزاحمت جهت انجام کار

 

 9 – عدم ایجاد اثرات جانبی

 

10 – چندمنظوره بودن

 

 11 – مدت زمان استفاده

 

 12 – دسترس بودن

 

 13 – نگهداری

 

 14 – نظر کارگر ( فرد استفاده کننده )

 

 15 – تاریخ انقضاء

 

 16 – قیمت ( هزینه )

 

 17 – جنس ( نوع ماده ای که از آن ساخته شده )

 

   

دانلود متن کامل فایل تجهیزات حفاظت فردی و نحوه انتخاب آنها : حجم 1.69m

رمز : ihs

 

 http://www.amozeshonline.ir/ghalenoy/archives/2006/07/oeoeuuoeoeoe_oe_1.html

/ 0 نظر / 10 بازدید